Cao-Resultaat cao CRV - breng je stem uit!

Allereerst de beste wensen voor het jaar 2023 in goede gezondheid en fijn werk. We kunnen melden dat we op 4 januari 2023 een cao-resultaat hebben bereikt met CRV voor de periode 1 januari 2023 tot 31 mei 2024.

De belangrijkste punten van het cao-resultaat 2023/2024

De gesprekken met CRV werden beheerst door de gedeeltelijke duidelijkheid van het zogenaamde landbouwakkoord en de gevolgen hiervan voor de volume van de veestapel in de toekomst. Dit zal niet meteen morgen van toepassing zijn, alhoewel de veestapel slinkt. CNV had ingezet op met name een verbetering van het inkomen en dat is min of meer gelukt; de lonen stijgen sturctureel met 8.5% in 2023, maar door de langere looptijd (17 mnd) is de gemiddelde structurele loonstijging 6% op jaarbasis.

Stijging van de lonen, cao CRV:
- 1 januari 2023 met 4.5%
- 1 september 2023 met 3.5%
- de eindejaarsuitkering in de cao CRV wordt verhoogd met 0.5% eind 2023 tot 2.25%.
Eenmalige uitkering: Alle medewerkers, in dienst per 1 januari 2023, krijgen een eenmalige uitkering van 750,- euro bij een dienstverband van 20 uur of meer. Minder dan 20 uur per week dan een uitkering van 375,- euro.

In de cao voor monsternemers stijgen de lonen met 11.3% (door verhoging van het minimumloon) tot een uurloon van 13,00 euro per uur. Hiernaast wordt de eindejaarsuitkering ook verhoogd met 0.5% tot 2.25%. Ook monsternemers krijgen een eenmalige uitkering op bais van het gemiddeld aantal gewerkte uren in het kalenderjaar 2022.

Overige afspraken

1. Voorzetting RVU-afspraken, aanmelden voor 1 maart 2023, de procedure is hetzelfde gebleven als in 2022.
2. Km-vergoeding gaat per 1 januari 2023 worden verhoogd naar 0.21 cent per km. Per 2024 verhoogd naar 0.22 cent per km.
3. Thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar 2.50 netto per januari 2023.
4. DI-budget wordt niet gewijzigd,. Er wordt een plan opgesteld en uitgevoerd om het gebruik van het DI-budget significant te verbeteren.

Zie de bijlage voor alle gemaakte afspraken voor de nieuwe cao CRV.

Dit cao-resultaat wordt gematigd positief voorgelegd. Verder is afgesproken om de uitslag van de ledenraadpleging voor 18 januari aan CRV door te geven opdat de verbeteringen nog verwerkt kunnen worden met de loonbetaling van januari 2023.

Stemming

Klik HIER om te stemmen over het cao-resultaat. Stemmen kan tot en met 16 januari 2023

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl en ga vervolgens naar het kopje cao en tik in het zoekveld CRV Monsternemers in. Deze nieuwsbrief tref je daar aan, zodat je alsnog hier digitaal je stem uit kunt brengen.

Zonder leden geen cao?

Maak daarom je collega lid van CNV Vakmensen, via www.cnvvakmensen.nl/lidworden
We hebben een unieke actie voor nieuwe leden. Tijdelijk € 20,23,- voor 6 maanden lidmaatschap. 

Cao-pagina

Vragen, daar zijn we voor. Neem ook eens een kijkje op de cao-pagina. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan, Vragen over het resultaat kun je ook stellen aan ondergetekende.

Peter Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51601997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl


 

Downloads