Cao-overleg Open Teelten van start. Wederom oude wijn in nieuwe zakken

Vrijdag 12 december heeft het eerste formele overleg voor een nieuwe cao Open Teelten plaatsgevonden. Zoals de kop al zegt: oude wijn in nieuwe zakken. Een loonsverhoging vinden werkgevers OK, maar dan moet je wel meer gaan werken en of meer betalen. Wij zullen dit toelichten.

In aanloop naar het eerste overleg

In verschillende samenstellingen hebben we al een aantal keren met de werkgevers gesproken over de hektische tijd waarin we zitten en de wens om tijdig tot een nieuwe cao Open Teelten te komen. De huidige cao loopt af op 28 februari 2023. Daarnaast is er de behoefte bij sommige werkgevers, maar zeker ook bij de werknemers om iets te doen aan koopkrachtherstel en/of inflatiecorrectie. Dat is lastig, er is immers een lopende cao.

Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat WML'ers, binnen deze cao betreft dit een substiantiele groep werknemers waaronder de Piek- en Seizoenarbeiders, er op 1 januari 2023 10,15% bijkrijgen. Dit betreft de wettelijke verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML).
In een (in)formele voorronde hebben we aangegeven dat het mogelijk een optie zou kunnen zijn om alle lonen en het loongebouw met 10,15% te verhogen. Daar zouden de werkgevers over nadenken.

Voorstellen CNV Vakmensen t.b.v. het overleg op 12 december jl.

In de bijlagen treffen jullie de uitgewerkte voorstellen van CNV Vakmensen voor een verlenging van de cao Open Teelten incl. de brief aan werkgevers aan.

De kernpunten waren:
1. Looptijd 1 jaar langer bespreekbaar
2. Loonsverhoging confrom de WML percentages tijdens de gekozen looptijd
3. Verhoging van de reiskostenvergoeding
4. Ontzie maatregelen voor ouderen werknemers
5. Behoud van de individuele scholingsvouchers (naast de cursusgroepenregeling)
6. De seizoenarbeidersregeling inweven in het reguliere loongebouw

Voorstellen van werkgevers tijdens het overleg van 12 december jl.

In de bijlage treffen jullie de voorstellen van de werkgevers aan.

De kernpunten waren:
1. Looptijd 1 jaar
2. Verhogen loongebouw en feitelijke lonen met 10,15% (idem aan WML)
3. Standaard of normale arbeidsduur van 38 naar 40 uur
4. Werkgever en werknemer moeten samen een werkweek van 45 uur af kunnen spreken
5. Huisvestingskosten van 20% WML naar 22,5% WML

Dan vraag je, je toch echt af: Wat moeten we hier nu mee? Menen ze dit? Moeten we dit serieus nemen? Dus toch weer oude wijn in nieuwe zakken: Je kan een loonsverhoging krijgen als je er meer voor gaat werken.

Dat hebben de werkgevers in eerdere-cao rondes ook al voorgesteld.
Samen met de collega's van FNV in de schorsing toch maar nader beoordeelt. Wat houdt dit voorstel nu precies in?

Voor de werknemers die boven WML zitten met hun loon komt het effectief neer op een loonsverhoging van ongeveer 5%. Immers de andere 5% betaal je zelf door meer te gaan werken. Volgens de werkgevers mag je ook 38 uur blijven werken maar dan krijg je dus niet de 10,15%. Daarnaast, bij overgang van 38 naar 40 uur per week, mis je mogelijk ook nog een stukje toeslagen. Werkgevers hebben blijkbaar nog niet nagedacht hoe om te gaan met de mensen die nu reeds 40 of 42 uur in de week werken.
Maar goed, voor het vaste personeel zit er wel degelijk een voortuitgang in.

Hoe zit het nu voor de broodnodige piek- en seizoenarbeiders?

In het oorpronkelijke voorstel betalen die de hele door de wetgever opgelegde loonsverhoging zelf. Kijk maar mee:

* Het WML gaat van € 405,30 per week naar € 446,40 per week. Hierdoor stijgen de huisvestingskosten op grond van de cao van € 81,06 naar € 89,28 (bij 20% WML). dit is een verhoging van € 8,22 wat van het netto loon afgaat als er niet (fiscaal) uitgeruild kan worden.

* Echter hier zouden ze dan wel 2 uur extra voor moeten gaan werken. Daarbij zouden ze 22,5% voor de huisvesting moeten gaan betalen. Dit zou dan € 100,44 worden. Dit is maar liefst € 19,38 extra. Dus: op last van de wetgever gaan ze € 41,10 per week meer verdienen maar ze moeten hiervoor 2 uur extra werken én € 19,38 netto extra afdragen. Dit is een effectieve min.

Daarnaast, conform het voorstel, zouden ze per 1 januari naar € 11,75 per uur gaan (€ 446,40 : 38) en dan moeten wij ze uit gaan leggen dat dit per 1-3-2023 € 11,16 wordt (€ 446,40 : 40).

Eerlijk is eerlijk, na de schorsing en na ons commentaar wilde de werkgevers de huisvestingskosten wel op 20% laten staan maar het 38/40 verhaal blijft onverkort overeind.
Over andere voorstellen is niet nader gesproken. Hierop is het overleg afgebroken en gaan wij op 24 januari weer met werkgevers in gesprek.

Samenvattend

Er ligt een voorstel van werkgevers waarbij de beide groepen werknemers (vaste krachten uitgespeeld worden tegen piek- en seizoenarbeiders. Beide groepen zijn hard nodig in onze mooie sector. Zonder piek- en seizoenarbeiders zijn meerdere deelsectoren ten dode opgeschreven. 
Hoe verhoud zich dit met de stelling dat er geen mensen te vinden zouden zijn? Dat werkgevers zich in vreemde constructies wringen om toch mensen te krijgen (zie de constructie met de Oekraniëners dit voorjaar en de blijvende roep om te werk stellingsvergunningen voor derde landers). 
Onze sector liep voor deze groepen al sterk achter in loon, de overheid doet hier wat aan en de voorstellen van werkgevers willen dit omzeilen. Dan kun je op termijn niemand meer krijgen. Een goede en mooie sector verdiend ook goede arbeidsvoorwaarden.

Het is een langere technische nieuwsbrief geworden, maar gezien de omstandigheden leek mij dat gepast.

Graag hoor ik wat jullie hiervan vinden. Stuur een email naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06-22452195.

Neem ook eens een kijkje op de cao-pagina. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl en ga vervolgens naar het kopje cao en tik in het zoekveld Open Teelten in.

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 6 2245 2195
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl
Downloads