Cao-overleg Glastuinbouw van start: nog geen loonbod

Het overleg over een nieuwe cao Glastuinbouw tussen werkgevers in de glastuinbouw en CNV Vakmensen is van start gegaan. De lopende cao loopt 31 december 2023 af en er moet worden gesproken over een nieuwe cao. Partijen hebben hun cao-voorstellen aan elkaar toegelicht en 21 december praten we verder.

Voorstellen CNV Vakmensen

CNV Vakmensen heeft naar aanleiding van de gehouden enquête onder werknemers in de Glastuinbouw, de ervaringen in het afgelopen jaar, het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen en overleg met de cao-commissie een voorstellenbrief voor de cao gemaakt met als belangrijkste voorstellen:

 • Loon: CNV Vakmensen heeft ervoor gekozen een verhoging van het bruto uurloon voor te stellen met een absoluut bedrag en niet me een percentage. Zo profiteren de lagere inkomens boven minimumloon wat meer van de loonsverhoging dan de hogere inkomens, omdat die het met name moeilijk hebben om rond te komen. Wij hebben dan ook voorgesteld de bruto uurlonen per 1 januari 2024 te verhogen met €1,29 en per 1 juli 2024 met €0,59. Voor het maximum van schaal B betekent dit een loonsverhoging van 13,5% die gelijk is aan de verhoging van het minimumloon. Voor het maximum van schaal H betekent die een verhoging van 7,9%, wat ongeveer gelijk is aan de gemiste inflatie compensatie van de afgelopen jaren en de compensatie van de inflatie in het komende jaar.
 • Reiskostenvergoeding naar €0,23 zonder maximumaantal kilometers;
 • Jaarrond werk niet door uitzendkrachten, maar moet een vaste baan opleveren;
 • Elke werknemer een eigen budget voor ontwikkeling
 • 5 mei in de cao weer benoemen als feestdag, waardoor die dag in principe niet wordt gewerkt;
 • Jubileumuitkering voor 40-jarig dienstverband

De hele voorstellenbrief vind je in de bijlage.

Voorstellen en eerste reactie werkgevers

Ook werkgevers hebben een voorstellenbrief opgesteld voor de cao-onderhandelingen. Ze stellen dat werknemers het kostbaarste kapitaal en onmisbaar zijn voor een toekomstbestendige sector. Ze willen een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en willen werk voor een aantrekkelijke beloning. De voorstellen daarbij zijn helaas nog niet heel concreet:

 • Een gezonde loonontwikkeling en een toekomstbestendig loongebouw;
 • Een beter leesbare cao;
 • Verder gesprekken over flexibele arbeid in de sector;

De hele voorstellenbrief vind je in de bijlage

Verder reageerden werkgever in een eerste reactie op de voorstellen van CNV Vakmensen:

 • Voor wat betreft loon zien ze wel wat in het verhogen van de uurlonen met een absoluut bedrag, alhoewel het door CNV Vakmensen voorgestelde bedrag te hoog is;
 • De reiskostenvergoeding willen ze wel verhogen naar €0,23 per kilometer, maar wel met het huidige minimum en maximum;
 • 5 mei als feestdag is men bereid over te spreken, maar kost dan wel loonruimte;
 • Voor de jubileumuitkering bij 40-jarig dienstverband geldt hetzelfde;
 • Over flex en werken bij hitte willen ze verder spreken.

De overige voorstellen zien werkgevers weinig in. Op 21 december praten we verder en hopen we dat werkgevers een concreet loonbod op tafel leggen. Daarna zullen we je natuurlijk weer informeren.

Volg de onderhandelingen op de voet

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de stand van zaken in de onderhandelingen. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep kun je op je telefoon deze link gebruiken.

Verder kan iedereen, lid of geen lid, ook meepraten op de cao-pagina Glastuinbouw, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt alleen een account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Glastuinbouw kun je vinden op de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw .

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ook contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ).

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error