Cao-overleg Glastuinbouw in najaar van start

Op 31 december 2022 loopt de huidige cao Glastuinbouw al weer af. Daarom gaan we dit najaar van start met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2023. CNV Vakmensen heeft daar jouw hulp bij nodig!

Begin dit jaar sloten we na lange tijd weer een cao Glastuinbouw, maar deze loopt maar tot het einde van dit jaar. Daarom moeten we weer aan de slag voor een nieuwe cao. De overlegdata worden op dit moment gepland en we gaan dus aan de gang met de voorbereidingen.

Vul de enquête in!

CNV Vakmensen is bezig om landelijk vast te stellen wat er voor 2023 in de voorstellenbrieven voor de cao’s moet komen. Dit noemen we arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarnaast willen we graag van medewerkers uit de sector zelf horen wat ze aan de cao veranderd of verbeterd willen zien. Vul daarom de enquête in voor 1 september 2022, zodat je direct invloed hebt op onze voorstellen.

Klik hier om de enquête voorbereiding voorstellenbrief CAO Glastuinbouw in te vullen!

Als je deze nieuwsbrief per post krijgt, kun je de enquête natuurlijk wel invullen. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan in de zoekbalk Glastuinbouw in. Hier vind je een tijdsbalk. Bij "ideeën" kan je de enquête invullen.

CNV Vakmensen is een vereniging

CNV Vakmensen is een vereniging waar werknemers lid van kunnen worden die samen hun situatie in dit geval de Glastuinbouw willen verbeteren. Die vereniging heeft een onderhandelaar aangesteld die namens die werknemers gaat onderhandelen, maar dit kan die onderhandelaar niet alleen. Die heeft daarbij de hulp, kennis en ervaring nodig van werknemers die in de Glastuinbouw werken. Zij weten immers precies hoe het in hun bedrijven gaat en kunnen goed inschatten wat nieuwe afspraken voor gevolgen hebben in hun bedrijf. De onderhandelaar van CNV Vakmensen wordt al jaren ondersteund door kaderlid Rick van Rijn, werkzaam bij Plantise, omdat hij veel van de Glastuinbouw af weet. Wij zouden echter meer ondersteuning kunnen gebruiken. Als het jou leuk lijkt om nauwer bij de voorbereidingen van de cao-onderhandelingen betrokken te zijn of misschien zelfs bij de onderhandelingen zelf aanwezig te zijn, dan horen we dat graag van je. Bel me dan of stuur me een mail.

Onderhandelingen op de voet volgen

CNV Vakmensen stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden over de stand van zaken in de onderhandelingen. Als je nog directer op de hoogte wilt worden gehouden, kun je ook lid worden van onze WhatsApp groep. Ook je collega’s die geen lid zijn, kunnen daar lid van worden. Als je je wilt aansluiten bij de WhatsApp groep kun je op je telefoon de link gebruiken of de QR-code scannen met de camera van je telefoon. Deze gegevens tref je in de bijlage..

Iedereen, lid of geen lid, kan ook meepraten op de cao-pagina Glastuinbouw, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dus ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Glastuinbouw kun je vinden op de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw 

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). We zijn ook te volgen op Twitter en Instagram via CNVGroen.

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error