Cao Glastuinbouw definitief: geen verbeterd bod werkgevers

Werkgevers in de Glastuinbouw zijn ondanks aandringen van CNV Vakmensen niet gekomen tot een verbeterd bod voor een cao. Daarmee is het helaas niet gelukt een cao te sluiten met alle betrokken partijen. Dit betekent wel dat er een cao tot stand is gekomen met CNV Vakmensen op grond van het eindbod van werkgevers van december. De afspraken hieruit moeten voor alle werknemers worden toegepast.

Woensdag 19 januari is nog een laatste poging gedaan om tot een cao Glastuinbouw te komen met alle betrokken partijen, maar dat is niet gelukt. Eerder hadden leden van CNV Vakmensen ingestemd met het eindbod van werkgevers van december, maar had de andere betrokken vakbond dat eindbod afgewezen. In het belang van de sector heeft CNV Vakmensen aangedrongen op een verbeterd bod van werkgevers, maar daar waren ze niet toe bereid. Daarmee is een cao tot stand gekomen tussen werkgevers in de Glastuinbouw en CNV Vakmensen op basis van het eindbod van werkgevers van december. Dit is helaas een cao zonder de andere betrokken vakbond, maar daarmee is wel een loonsverhoging per 1 januari en 1 juli 2023 gegarandeerd. Werkgevers dienen deze cao toe te passen op alle werknemers in de sector en dus de overeengekomen loonsverhoging geven, de verhoogde reiskostenvergoeding toekennen en de vak volwassen leeftijd verlagen naar 20 jaar.

Wat zijn de afspraken in de nieuwe cao?

De belangrijkste afspraken in die nieuwe cao zijn:

  • 5% loonsverhoging opgedeeld in 3% per 1 januari 2023 en 2% per 1 juli 2023;
  • Looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;
  • Herindeling loonschaal B als gevolg van verhoging minimumloon, waardoor loon in stappen in loonschaal B ook worden verhoogd. Dit levert in loonschaal B per 1 januari tussen de 3% en 8% extra op;
  • Reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer;
  • Vak volwassen salaris van 21 jaar naar 20 jaar.

Daarnaast wordt het minimumloon, dat veel wordt toegepast voor buitenlandse arbeidskrachten en uitzendkrachten op grond van de wet Minimumloon met 10,15% verhoogd. Het gehele eindbod van werkgevers waar de nieuwe cao op is gebaseerd, vind je in de bijlage.

Een cao alleen met CNV Vakmensen: heeft dat gevolgen?

Het is een bijzondere situatie dat er een cao wordt gesloten waar niet alle vakbonden partij bij zijn. Maar het komt vaker voor. We respecteren de positie van de andere vakbond, maar hebben op grond van de stemming van onze leden een eigen beslissing genomen. We hebben nog geprobeerd tot een cao te komen met alle partijen, maar dat is niet gelukt. Wij hebben op grond van de stemming van de leden besloten de cao nu wel te sluiten. Daarmee komt in ieder geval een loonsverhoging tot stand per 1 januari. Mogelijk gaat de andere vakbond de komende periode nog proberen om de werkgevers duidelijk te maken dat er toch echt een betere cao moet komen. We zullen niet meedoen aan deze acties, maar zijn natuurlijk niet tegen verbetering van de cao. Tot dat moment of als die betere cao niet tot stand komt, is de met CNV Vakmensen gesloten cao van toepassing. Mochten er nog positieve wijzigingen komen dan gelden die dan ook voor iedereen.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/glastuinbouw of op Instagram via CNVGroen. Je kunt je ook aansluiten bij de appgroep door met je telefoon deze link te openen.

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error