Alsnog onderhandelingsresultaat cao Tuinzaden

Deze week is er zo vlak voor de zomer alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Tuinzaden. Werkgevers hebben een verbeterd cao-bod op tafel gelegd ten opzichte van het door ons afgewezen eindbod van januari. Dit nieuwe onderhandelingsresultaat leggen we ter stemming aan de leden voor.

Sinds het afwijzen van het eindbod van januari heeft CNV samen met FNV en de kaderleden veel grote tuinzaadbedrijven bezocht, daar geflyerd en informatie verspreid en medewerkersbijeenkomsten gehouden. Daarnaast hebben we natuurlijk informeel contact gehouden met werkgevers in de Tuinzadenbranche. Duidelijk werd dat een deel van de werkgevers alsnog tot een cao wilde komen en dat een ander deel bij het eindbod wilde blijven. In juni heeft Plantum namens werkgevers laten weten dat de meerderheid van de werkgevers toch alsnog tot een cao wil komen en dat ze daarover met ons in gesprek wilden. We hebben toen aangegeven dat natuurlijk te willen, maar dat er dan wel een beter cao-bod op tafel zou moeten komen.

Verbeterd cao-bod

Dinsdag 2 juli 2024 heeft uiteindelijk dat overleg plaatsgevonden. Werkgevers hebben daar een nieuw cao-voorstel op tafel gelegd, dat gebaseerd is op het eindbod van januari 2024, maar zal gaan gelden voor 2 jaar in plaats van 1 jaar en met de volgende loonsverhogingen:

  • 1 januari 2024: 5% (met terugwerkende kracht waar nog niet gegeven);
  • 1 juli 2024: 0,5%;
  • 1 januari 2025: 3%.

Dit betekent een extra loonsverhoging van 0,5% voor 2024 bovenop de eerder geboden 5% en in totaal 8,5% loonsverhoging voor 2 jaar. Bijgaand tref je het nieuwe onderhandelingsresultaat aan.

Dankzij inspanningen actieve leden

Dit is in ieder geval een beter bod dan het eindbod van januari en vinden wij gezien de omstandigheden een acceptabel resultaat.

Een verbeterd resultaat dat mede tot stand is gekomen door het eerder afwijzen van het eindbod van januari, inzet van actieve leden in de afgelopen periode, het feit dat we de rug recht hebben gehouden, de vele bezoeken aan de bedrijven, het flyeren en verspreiden van informatie en de medewerkersbijeenkomsten. Woensdag 3 juli 2024 hebben we een vergaderingen gehad met de cao-commissies van FNV en CNV en die zijn van mening dat we akkoord moeten gaan met dit onderhandelingsresultaat en het dus moeten voorleggen aan de leden. CNV is van mening dat dit op dit moment het maximaal haalbare is.

Leden bepalen of dit de cao wordt

CNV is een vereniging. In een vereniging hebben de leden het uiteindelijk voor het zeggen. Daarom leggen we dit onderhandelingsresultaat ter stemming aan de leden voor. We vragen je dus je stem uit te brengen voor donderdag 1 augustus 2024 via deze LINK. Een meerderheid van de leden beslist of dit onderhandelingsresultaat uiteindelijk ook echt een cao gaat worden.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met je CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnv.nl ). Meer informatie kun je vinden op de cao-pagina op onze website: www.cnv.nl/tuinzaden.

Jeroen Warnaar
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6-20354990
E:  j.warnaar@cnv.nl

Downloads