Al het nieuws

Plantum gaat nog niet in op petitie Tuinzaden

Eind vorige week hebben de vakbonden de petitie voor een goede cao namens 1.165 werknemers uit de Tuinzadenbranche aangeboden aan Plantum en de werkgeversdelegatie bij de cao Tuinzaden. Plantum heeft aangegeven een cao te willen, maar niet op de voorwaarden uit de petitie. Wel wil ze het standpunt van de vakbonden opnieuw bespreken met de achterban. De vakbonden dringen aan op een gesprek op korte termijn.

Op vrijdag 23 april heeft een delegatie van de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie de petitie voor een goede cao Tuinzaden aangeboden aan de onderhandelingsdelegatie van Plantum. We hebben aangegeven dat een grote groep werknemers uit de branche, waarvan meer dan de helft niet-leden van de vakbonden, de petitie voor een beter loonbod (1,5% ligt ver van loonvraag van 4% van de vakbonden) en uitvoering van het pensioenakkoord (gezond je pensioen halen) actief ondersteunen en dat ze daar wat ons betreft niet omheen kunnen. We hebben daarbij werkgevers opgeroepen onder de voorwaarden van de petitie weer aan tafel te komen om te spreken over een cao. Een kaderlid van FNV en lid van de onderhandelingsdelegatie heeft daarbij de petitie officieel aan Plantum overhandigd met daarbij een cartoon van De Zaaier speciaal door Joep Bertrams aangepast voor de Tuinzaadbranche (zie bijlagen).

Eerste reactie Plantum
Plantum heeft aangegeven nog steeds een cao te willen afsluiten mits er ruimte is voor maatwerk op decentraal niveau. Wel zal zij het standpunt van de vakbonden nogmaals bespreken met de achterban. Ze gaf aan dat er eind mei een extra vergadering van de commissie Sociale Zaken Tuinzaad gepland is.

Naar aanleiding van deze reactie hebben we deze week in een mail nogmaals de urgentie benadrukt en dat wij voor Hemelvaart alsnog een gesprek willen hebben om te kijken of wij de ontstane impasse kunnen doorbreken. Als Plantum daar niet aan voldoet, zij wij genoodzaakt om zogenaamde driekwart vergaderingen te organiseren en ons daarmee voor te bereiden op verdere acties.

Waar gaat het om naast loon?
Natuurlijk willen we een bij de economische situatie in de branche passende loonsverhoging. De geboden 1,5% is daarvoor absoluut onvoldoende. Maar daarnaast hebben we tijdens de onderhandelingen aangegeven dat wij bereid zijn om de 80/90/100 regeling los te laten mits wij op centraal niveau invulling kunnen geven aan het pensioenakkoord, waaronder het verlof sparen (max 100 weken) in combinatie met het uitbreiden van de huidige staffel van seniorendagen. Wij hebben eerder tijdens de onderhandelingen voorgesteld om de huidige staffel (seniorendagen) om te bouwen naar een staffel met vitaliteitsdagen. Wij willen graag een staffel, waarbij medewerkers vanaf 30 jaar 1 extra dag opbouwen. Ook wil willen wij de regeling zo vormgeven, dat ook andere bronnen gebruikt kunnen worden om deze verlofspaarregeling te vullen, waaronder het dagen kopen via overuren, winstuitkering, vakantietoeslag etc.

Hoe verder?
Wij wachten de reactie van Plantum voor Hemelvaart af. Als er voor die tijd geen gesprek komt gaan wij driekwartvergaderingen uitschrijven en met de leden en werknemers in gesprek over verdere acties.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl

Downloads