Al het nieuws

Petitie cao Tuinzaden vrijdag overhandigd

Op vrijdag 23 april wordt de petitie voor een betere tuinzaden cao, die door veel medewerkers is ondertekend, aangeboden aan Plantum. In verband met corona zal dit in een beperkt gezelschap plaatsvinden.

Eerder dit voorjaar zijn, zoals jullie weten, de cao-onderhandelingen over een goede cao Tuinzaden vast gelopen. Dit vonden we onbegrijpelijk, aangezien de sector nog steeds goed draait. Belangrijkste punten waar we niet uit kwamen zijn:

  • Loon; werkgevers boden maar 1,5% loonsverhoging, dat ver af lag van de loonvraag van de vakbonden van 4%.
  • Uitvoering van het pensioenakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om gezond je pensioen te kunnen halen.

Daarom zijn de vakbonden een petitie gestart. Deze petitie is door veel werknemers, leden en niet-leden van de vakorganisaties, uit de tuinzadenbranche ondertekend. Aanstaande vrijdag 23 april wordt de petitie aangeboden aan de werkgeversorganisatie Plantum en de onderhandelingsdelegatie. Dan wordt ook bekend gemaakt hoeveel werknemers de petitie hebben ondertekend.

Na vrijdag horen jullie van ons hoe de overhandiging van de petitie is verlopen en of werkgevers bereid zijn te luisteren naar jullie oproep om weer aan tafel te komen en te voldoen aan de voorwaarden van de petitie.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .