Omkleden in werktijd of eigentijd? (ABZ Diervoeders)

Leden hebben ons de vraag gesteld of het juist is dat je je moet omkleden in je eigen tijd en niet in arbeidstijd. Hier lees je onze reactie
Geacht lid bij ABZ-Diervoeders,

Tijdens de poortacties in Eindhoven is ons de vraag gesteld of het logisch is dat omkleden gebeurt in eigen of bedrijfstijd?
Wij hebben deze vraag bij de ondernemingsraad neergelegd en wij hebben het antwoord gekregen dat de directie van ABZ Diervoeders dit zonder overleg met de ondernemingsraad heeft ingevoerd.
Wij constateren daarom dat het onderwerp "omkleden in eigen tijd" dus niet bewust is besproken in de overlegvergadering met de werkgever.

Uiteraard hoort het daar wel thuis.

Daarom hebben wij namens onze leden verzocht dit onderwerp voor de overlegvergadering te agenderen en dat er bij de directie wordt aangestuurd op de uitkomst "dat het omkleden een gevolg is van werkzaamheden die door en voor de werkgever worden uitgevoerd en als zodanig onderdeel vormen van de werkprocessen". Als gevolg van die constatering zou het volgens ons logisch zijn, dat er dus omgekleed moet worden in de bedrijfstijd en niet in eigen tijd. Als de werknemer zich thuis omkleedt is dat natuurlijk geen reden om later op het werk te verschijnen.

Wij hebben ook de OR laten weten dat wij graag op de hoogte worden gehouden van de uitkomst van dat gesprek.


Hartelijke groeten, 

 

 

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen