Leden vakbonden stemmen in met cao Tuinzaden

Een goede meerderheid van de leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao Tuinzaden. Daarmee is de cao definitief tot stand gekomen. CNV Vakmensen is, ondanks het feit dat we niet helemaal tevreden zijn met het akkoord, blij dat er na een lange en moeilijke onderhandelingsperiode weer een cao is.

Op 22 juli hebben we jullie geïnformeerd dat op de laatste onderhandelingsdag voor de vakantieperiode alsnog een onderhandelingsresultaat Tuinzaden tot stand is gekomen. Dit onderhandelingsresultaat hebben we aan de leden voorgelegd en 83% van de leden heeft ingestemd met dit onderhandelingsresultaat. 13% van de leden heeft tegen gestemd en 4% heeft zich onthouden van stemming. In de motivatie geven voor- en tegenstemmers het volgende aan:

 • Loonsverhoging niet in verhouding tot winsten in de sector en werkdruk;
 • Magere/zuinige/karige loonsverhoging;
 • Waarom is er zoveel weerstand tegen een seniorenregeling?
 • Mooi dat er meer aandacht is voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Dit is het maximaal haalbare.

Hoe dan ook is de uitslag van de stemming duidelijk en is er een nieuwe cao tot stand gekomen.

Belangrijkste afspraken
De belangrijkste afspraken uit de cao zijn:

 1. De loonsverhoging per 1 juli 2021 met 2,5% en per 1 mei 2022 met nogmaals 2,5%;
 2. Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 recht op een vitaliteitsdag;
 3. Per 1 januari 2022 wordt voor de werknemer een verlofspaarmogelijkheidingevoerd ten behoeve van duurzame inzetbaarheid, korter werken en zorgverlof;
 4. Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2022 ongeclausuleerd maximaal 10 vakantiedagen kopen om te sparen;
 5. Onderzoeken van de vraag of en zo ja of er in de Tuinzaadsector zware beroepenonderscheiden kunnen worden en welke dat eventueel zijn. Hierbij zal betrokken worden of de zogenoemde tijdelijke RVU-regeling mogelijk een adequate oplossing biedt;
 6. Uitbreiding van OR-faciliteiten.

De details kun je terugvinden in de bijlage bij onze nieuwsbrief van 22 juli 2021.

Onduidelijkheid over verrekening
Sommige werknemers hebben ons benaderd over hoe het nu zit met de verrekening van de eerder gegeven loonsverhoging. Laat duidelijk zijn dat wij niet voor een verrekening zijn. Het kan echter zijn dat werkgevers bij de eerder dit jaar eenzijdig gegeven loonsverhoging richting haar werknemers hebben aangegeven dat ze die gaan verrekenen bij een eventueel alsnog tot stand te komen cao en hoe ze die gaan verrekenen. Als je daar niet tegen geprotesteerd hebt, zou dat juridisch gezien kunnen worden als acceptatie. In dat geval zou sprake kunnen zijn van een verrekening, maar puur op grond van de afspraken en communicatie in het bedrijf. Dit kan dus per bedrijf verschillen en hangt ervan af of en hoe door het bedrijf gecommuniceerd is.

Dank aan actieve leden, kaderleden en ondertekenaars petitie!
Duidelijk is dat we niet helemaal tevreden zijn met dit cao-akkoord, maar toch in meerderheid deze wijziging steunen. Deze cao is tot stand gekomen na een lang een moeizaam traject waarin het er op enig moment op leek dat we helemaal niet meer tot een cao zouden kunnen komen. Dankzij de actieve leden, kaderleden en ondertekenaars van de petitie is er alsnog een cao tot stand gekomen. Een vakbond is een vereniging die zo sterk is als haar leden gezamenlijk zijn. We willen jullie bedanken voor jullie meedenken, acties en ondersteuning. Laten we zorgen dat we elkaar blijven versterken om zo werkgevers een goed tegenwicht te kunnen blijven geven. Want deze onderhandelingen hebben duidelijk gemaakt wat er gebeurt als dat tegenwicht er niet is.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .