Data nieuw cao overleg Tuinzaadbedrijven gepland

Dit jaar willen we tijdig beginnen met cao onderhandelingen over een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven. Wij hebben deze week de data voor de cao onderhandelingen gepland. De huidige cao loopt af op 31 december 2022. Wij hopen hiermee dat we een nieuwe cao voor het verlopen van de huidige cao te kunnen afsluiten.

Wij hebben de volgende onderhandelingsdata af gesproken:

  • 17 oktober van 13.00-16.30 uur;
  • 8 november van 09.00-12.30 uur;
  • 22 november van 09.00-12.30 uur.
Wij zullen in het voorjaar een bijeenkomst organiseren met de cao commissie Tuinzaden en dan zullen wij samen met onze kaderleden de concept cao voorstellen opstellen. Wij jij ook een actieve bijdrage leveren aan je eigen cao meld je dan bij mij aan via het volgende emailadres: j.warnaar@cnvvakmensen.nl .

Wat zijn de belangrijkste afspraken van de huidige cao:

  • De loonsverhoging per 1 juli 2021 met 2,5% en per 1 mei 2022 met nogmaals 2,5%;
  • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 recht op een vitaliteitsdag;
  • Per 1 januari 2022 wordt voor de werknemer een verlofspaarmogelijkheid ingevoerd ten behoeve van duurzame inzetbaarheid, korter werken en zorgverlof;
  • Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2022 ongeclausuleerd maximaal 10 vakantiedagen kopen om te sparen;
  • Onderzoeken van de vraag of en zo ja of er in de Tuinzaadsector zware beroepen onderscheiden kunnen worden en welke dat eventueel zijn. Hierbij zal betrokken worden of de zogenoemde tijdelijke RVU-regeling mogelijk een adequate oplossing biedt;
  • Uitbreiding van OR-faciliteiten.

De definitieve cao tekst kan je terugvinden via de volgende link: www.cnvvakmensen.nl/voeding/land-en-tuinbouw/cao-tuinzaadbedrijven/

Verlenging Private Aanvulling WW (PAWW)
In de voorgaande cao hebben wij de versoberingen van de WW (van 36 naar 24 maanden) gerepareerd middels een aansluiting bij PAWW. Sinds 2017 betalen medewerkers in de sector Tuinzaadbedrijven een bruto bijdrage voor de aanvulling van de WW en dat is voor 2022 vastgesteld op 0.2% van het brutosalaris. Nu loopt deze cao afspraak (PAWW) af en gaan wij samen met de werkgevers de medewerkers raadplegen, waarbij wij als Vakbonden de PAWW regeling opnieuw voor 5 jaar willen verlengen. Wij vinden het belangrijk om je collectief te verzekeren voor onverwachte situaties, waaronder het verlies van je baan bijvoorbeeld door een reorganisatie. De komende week ontvang je van ons een nieuwsbrief met een uitnodiging voor het bijwonen van een Webinar en krijgen alle medewerkers binnenkort een enquête formulier.

Cao App
Wij zijn deze week door Plantum geïnformeerd dat men bezig met is met ontwerpen van een cao app. Wij vinden het goed om deze wijze de cao breder toegankelijker te maken voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de sector Tuinzaadbedrijven. De verwachting is dat dit project rond zomer is afgerond. Wij hebben wel aangegeven, dat wij als vakbonden ook zichtbaar willen zijn in deze app middels een link naar onze website.

Duurzame inzetbaarheid
Begin januari zijn we gestart met de werkgroep duurzame inzetbaarheid & RVU. De afgelopen bijeenkomsten hebben wij het resultaten onderzoek duurzame inzetbaarheid uit 2019 uitvoerig met elkaar besproken. De komende overleggen proberen wij samen met de werkgevers te verkennen of wij kunnen komen tot een RVU regeling in de sector Tuinzaadbedrijven. Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl  ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .

 

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error