Cao-onderhandelingen Tuinzaden constructief hervat, maar nog ver uit elkaar

De cao onderhandelingen voor Tuinzaadbedrijven zijn constructief herstart, maar we moeten helaas vaststellen dat de standpunten nog ver uit elkaar liggen. We gaan de stand van zaken met de kaderleden bespreken en maandag 12 juli praten we verder.

Afgelopen vrijdag 18 juni hebben we na maanden van stilte en het aanbieden van de petitie het cao overleg Tuinzaadbedrijven weer opgestart. De cao onderhandelingen hebben in een constructieve sfeer plaatsgevonden, maar het overleg heeft nog geen resultaat opgeleverd. De uitgangspunten zijn dermate verschillend, dat het voor ons een grote uitdaging blijft om tot een nieuwe  cao te komen. Er zijn twee belangrijkste twistpunten, namelijk de loonsverhoging en het uitvoeren van de afspraken die voortvloeien uit het pensioenakkoord om gezond je pensioen te halen.

Cao-bod werkgevers
Het volgende bod hebben jullie werkgevers op 18 juni gedaan:

  1. Cao-looptijd van 18 maanden, te weten 1 januari 2021 t/m 1 juli 2022
  2. Een structurele loonsverhoging van 2,75% per 1 juli 2021
  3. Een eenmalige uitbetaling van € 500 voor de gemiste loonsverhoging van 1 januari 2021 t/m 31 juli 2021
  4. Een jaarlijks individueel duurzaam inzetbaarheidsbudget van 0,5% van het loon. In dit basis voorstel krijgt de werknemer het recht om het budget o.a. te gebruiken voor extra verlofdagen die een vervaltermijn hebben van 5 jaar. Daarnaast kan een medewerker kiezen om 10 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd dit budget (dus van de laatste 15 jaar) om te zetten in extra verlof om bijvoorbeeld minder te werken of eerder te stoppen met werken.
  5. In dit voorstel zijn er ook andere bestedingsdoelen mogelijk, waaronder scholing, sport etc. Vervolgens willen de werkgevers op OR niveau afwijkende afspraken kunnen maken. In het huidige voorstel kan een werkgever met zijn OR ook een afspraak maken om het individuele DI budget niet toe te kennen, maar toe te voegen aan het centrale DI budget van 1,25% van de loonsom.

Beweging, maar nog onvoldoende
In het bovenstaande bod zien we wel een beweging aan werkgeverzijde, maar deze is in onze ogen helaas nog niet voldoende en zeker niet voor een sector die een top jaar heeft gedraaid. Daarnaast hebben verschillende bedrijven al een loonsverhoging vanaf en na 1 januari 2021 uitbetaald. Kijken we naar het huidige loonbod  en we rekenen dat over 18 maanden uit dan komen we uit om een gemiddelde loonstijging van 1,83% (als we de 0,5% budget duurzame inzetbaarheid erbij tellen 2,17%) en dat vinden we veel te laag. De inflatie in Nederland loopt op. In april was het nog 1.9%  en dat is in mei verder opgelopen naar 2.1%. Kortom het huidige leidt niet of nauwelijks tot koopkracht stijging en dat terwijl de sector een goed jaar heeft gehad. Ons tegenbod was dan ook een loonsverhoging van 3,5% voor een jaar, maar dit vonden werkgevers nog steeds veel te hoog.

Minimaal voorstel budget duurzame inzetbaarheid
Daarnaast is het voorstel voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget zeer minimaal. Het is een combinatie van factoren, waarbij de hoogte van het budget a 0,5% te laag is. Daarnaast is de voorgestelde vervaltermijn van het budget van 5 jaar onredelijk en te beperkt. Het grootste manco in dit voorstel is echter ook de werkgevers en de OR afwijkende afspraken kunnen maken, waarbij er een mogelijkheid is om geen individueel budget toe te kennen en/of geen mogelijkheid om extra verlof om te zetten om minder te werken. Dat is voor ons een brug te ver. 

Wat zijn de belangrijkste onderhandelingspunten voor de vakbonden?
Het afgelopen jaar was voor de zaadbedrijven een top jaar. Wij willen dan ook bij deze economische situatie in de branche een passende loonsverhoging. De geboden 1,83% voor een jaar (2,75% voor anderhalf jaar) is daarvoor absoluut onvoldoende en dat ligt ver van de loonvraag van 3,5% per jaar van de vakbonden. Maar daarnaast hebben we tijdens de onderhandelingen aangegeven dat wij bereid zijn om de 80/90/100 regeling los te laten mits wij op centraal niveau invulling kunnen geven aan het pensioenakkoord, waaronder het verlof sparen (max 100 weken) in combinatie met het uitbreiden van de huidige staffel van seniorendagen. Wij hebben eerder tijdens de onderhandelingen voorgesteld om de huidige staffel (seniorendagen) om te bouwen naar een staffel met vitaliteitsdagen. Wij willen graag een staffel, waarbij medewerkers vanaf 30 jaar 1 extra dag opbouwen. Ook wil willen wij de regeling zo vormgeven, dat ook andere bronnen gebruikt kunnen worden om deze verlofspaarregeling te vullen, waaronder het dagen kopen via overuren, winstuitkering, vakantietoeslag etc.

Hoe verder?
Wij zullen woensdagavond 7 juli met onze cao commissies de stand van zaken met elkaar bespreken en kijken naar mogelijke oplosrichtingen. Vervolgens zullen we maandag 12 juli met de werkgeversdelegatie de bevindingen van de cao commissies bespreken. Na 12 juli hopen wij terug te komen met een resultaat dat we dan ook positief aan jullie voor kunnen leggen. Uiteindelijk hebben de leden van vakbonden het laatste woord!

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .