Al het nieuws

Cao-onderhandelingen over cao Tuinzaden worden hervat

Afgelopen vrijdag hebben wij van de werkgeversdelegatie van Plantum een uitnodiging gehad om op vrijdag 18 juni weer te gaan praten over een nieuwe cao Tuinzaden. Wij zijn blij met deze stap, maar wij zijn vooralsnog terughoudend over de kans van slagen. Mede door jullie steun middels de petitie die door 1.165 medewerkers is ondertekend komt er eindelijk toch beweging. Of het ook tot een cao gaat leiden, gaan we zien.

Belangrijkste punten voor de vakbonden

Het afgelopen jaar was voor de zaadbedrijven een top jaar. Wij willen dan ook bij deze economische situatie in de branche een passende loonsverhoging. De geboden 1,5% is daarvoor absoluut onvoldoende en dat ligt ver van de loonvraag van 4% door vakbonden. Maar daarnaast hebben we tijdens de onderhandelingen aangegeven dat wij bereid zijn om de 80/90/100 regeling los te laten mits wij op centraal niveau invulling kunnen geven aan het pensioenakkoord, waaronder het verlof sparen (max 100 weken) in combinatie met het uitbreiden van de huidige staffel van seniorendagen. Wij hebben eerder tijdens de onderhandelingen voorgesteld om de huidige staffel (seniorendagen) om te bouwen naar een staffel met vitaliteitsdagen. Wij willen graag een staffel, waarbij medewerkers vanaf 30 jaar 1 extra dag opbouwen. Ook wil willen wij de regeling zo vormgeven, dat ook andere bronnen gebruikt kunnen worden om deze verlofspaarregeling te vullen, waaronder het dagen kopen via overuren, winstuitkering, vakantietoeslag etc.

Nieuw overleg
Er zijn nu twee nieuwe data geprikt voor cao onderhandelingen. We zullen onze onderhandelingen hervatten op vrijdag 18 juni en we hebben een tweede ronde geprikt op maandag 12 juli. Wij hopen dan terug te komen met een resultaat dat we dan ook positief aan jullie voor kunnen leggen. Uiteindelijk hebben de leden van vakbonden het laatste woord! Wordt vervolgd.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .