Al het nieuws

Onderhandelingen cao NAK zijn begonnen

Afgelopen donderdag 11 april 2019 was de eerste onderhandelingsronde. Wat is er besproken?

Wederzijdse voorstellen zijn aan elkaar toegelicht en daarop hebben wij een eerste reactie gegeven. Hieronder lees je de belangrijkste punten:

 • Tekstuele en wettelijke aanpassingen van de cao
 1. De gewenste aanpassingen vanuit de werkgever om de cao tekstueel leesbaarder, te vereenvoudigen en inhoudelijk aan te passen naar huidige wetgeving met betrekking tot verlof en dergelijke zijn volgens ons niet bezwaarlijk.
 2. Het opnemen van demotie, in correlatie met duurzame inzetbaarheid verdient nadere uitwerking.
 3. Het verleggen van het meetmoment van 1 januari voor alle medewerkers waarop het plus- of minsaldo moet zijn terug gebracht tot +10 en -10 uur naar 1 mei biedt medewerkers meer ruimte om de betreffende uren op te nemen.
 • Flexibele arbeidspatronen
 1. De directie geeft aan dat er momenteel al heel veel mogelijk is op het gebied van flexibele arbeidspatronen. Met name voor afdelingen waarbij men niet afhankelijk is van een collega voor het uitvoeren van het werk. Hierover zijn met de leidinggevende en eventueel kan P&O helpen om hierover afspraken te maken.
 2. Voor duurzame inzetbaarheid is al veel beleid ontwikkeld. De directie wenst dit niet verder te versnipperen door het budget medewerker afhankelijk te maken.
 3. Het stopzetten van ADV-opbouw en bovenwettelijk verlof bij ziekte langer dan 6 maanden en de berekening van ziekte bij tijdelijke medewerkers is geen verbetering ten opzicht van de huidige afspraken. CNV Vakmensen heeft tijdens de onderhandelingen aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met het opnemen van deze beide punten in de nieuwe cao.
 4. Het direct uitbetalen van opgebouwd vakantiegeld voor tijdelijke medewerkers leidt voor hen direct tot hogere inkomsten en zorgt voor minder administratie voor P&O.


 • Loonontwikkeling
 • De directie stelt een loonsverhoging van 2,65% voor conform de AWVN index, deze ligt onder het huidig niveau van de inflatie (2,8%). Dit leidt tot koopkrachtverlies en dat is niet onze intentie. Voor ons aanleiding om een andere systematiek voor te stellen namelijk inflatie plus 0,5% om te komen tot berekening van de loonsverhoging voor de komende jaren, waarmee koopkracht behoud mogelijk is, dit is voor de directie niet bespreekbaar.  
Hoe verder?
Op 25 april 2019 staat het tweede overleg gepland en gaan wij verder. De directie heeft aangegeven graag een meerjarige cao te willen afsluiten, dat is wat ons betreft mogelijk als wij tot goede afspraken kunnen komen.

Hank Oomkes
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 57
E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl