Al het nieuws

Toch nog cao Hoveniers in de zomer

VHG en CNV Vakmensen zijn in juli toch nog tot een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Hoveniers gekomen. De lonen worden in 2 jaar met 5% verhoogd, de reiskostenregeling wordt verbeterd en we gaan regelingen om gezond je pensioen te halen verder onderzoeken en vormgeven. Dit onderhandelingsresultaat is op dit moment het maximaal haalbare en leggen we ter stemming aan de leden voor.

Donderdag 15 juli hebben VHG en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan, maar de belangrijkste dingen daaruit zijn:

  • Cao met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023;
  • 5% loonsverhoging (2,5% per 1 september 2021 en 2,5% per 1 september 2022);
  • Een éénmalige uitkering van €300 naar rato omvang dienstverband voor iedereen die op 31 december 2021 in dienst is;
  • 1% extra loonverhoging voor de onderste treden van loonschaal I om het hoveniers vak aantrekkelijker te maken voor starters;
  • Er wordt verder onderzoek gedaan naar maatregelen om gezond je pensioen te halen. Daarbij worden de regeling vervroegd uittreden (RVU), verlofsparen en uitbreiding van de seniorenregeling meegenomen;
  • Opleidingskosten hoeven alleen te worden terugbetaald als dit vooraf schriftelijk wordt overeengekomen;
  • De dag maxima van de reiskostenvergoeding gaan 50% omhoog;
  • De kledingvergoeding wordt verhoogd naar €200.
Wat ons betreft is dit een set aan afspraken die in ieder geval ter stemming aan de leden moeten worden voorgelegd en de leden bepalen of op grond hiervan een nieuwe cao tot stand komt.

Breng je stem uit!
De onderhandelaar en de cao-commissie vinden het een redelijk resultaat, omdat de loonsverhoging hoger ligt dan momenteel gemiddeld in Nederland wordt afgesproken, die ook bij verwachte inflatie ligt, we naast de loonsverhoging ook een aantal andere afspraken hebben kunnen maken en er verder wordt gewerkt aan het gezond halen van je pensioen. Maar uiteindelijk bepaalt niet de onderhandelaar van CNV Vakmensen of de cao-commissie, die de onderhandelaar ondersteunt bij de onderhandelingen, of er een cao tot stand komt, maar bepalen de leden dat. Daarom leggen we die onderhandelingsresultaat ter stemming aan de leden voor. Gezien de vakantietijd houden we een wat langer stemtermijn aan en heb je tot en met maandag 23 augustus om je stem uit te brengen. We vragen je daarbij ook aan te geven waarom je voor of tegen het onderhandelingsresultaat stemt. 

KLIK HIER om te stemmen.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.
Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/caohoveniers

Na 23 augustus hoor je wat de uitslag van de stemming is en of er definitief een cao tot stand is gekomen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met mij. Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmense.nl/hoveniers .

Jeroen Warnaar
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20354990
E:  j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Downloads