Al het nieuws

Leden vakbonden stemmen in met cao Hoveniers

Een grote meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao Hoveniers. Daarmee is de cao definitief tot stand gekomen. CNV Vakmensen is ondanks het feit dat we graag een betere loonsverhoging hadden afgesproken, blij dat er na een lange en moeilijke onderhandelingsperiode weer een cao is.

Op 22 juli hebben we jullie geïnformeerd dat op de laatste onderhandelingsdag voor de vakantieperiode alsnog een onderhandelingsresultaat Hoveniers tot stand is gekomen. Dit onderhandelingsresultaat hebben we aan de leden voorgelegd en 96% van de leden heeft ingestemd met dit onderhandelingsresultaat. 4% van de leden heeft tegen gestemd. In de motivatie geven voor- en tegenstemmers het volgende aan:

 • Loonsverhoging niet in verhouding tot “gouden tijden” in de sector;
 • Hieruit blijkt onvoldoende waardering;
 • Mooi/positief/redelijk goed resultaat;
 • Dit is het maximaal haalbare;
 • Teleurgesteld dat er nog geen concrete afspraak over regeling eerder uittreden is, maar tevreden dat hier verder over wordt gesproken.

Hoe dan ook is de uitslag van de stemming duidelijk en is er een nieuwe cao tot stand gekomen.

Belangrijkste afspraken
De belangrijkste afspraken uit de cao zijn:

 • 5% loonsverhoging (2,5% per 1 september 2021 en 2,5% per 1 september 2022);
 • Een éénmalige uitkering van €300 naar rato omvang dienstverband voor iedereen die op 31 december 2021 in dienst is;
 • 1% extra loonverhoging voor de onderste treden van loonschaal I;
 • Verder onderzoek naar maatregelen om gezond je pensioen te halen;
 • Opleidingskosten hoeven alleen te worden terugbetaald als dit vooraf schriftelijk wordt overeengekomen;
 • De dag maxima van de reiskostenvergoeding gaan 50% omhoog;
 • De kledingvergoedingwordt verhoogd naar €200.

De details kun je terugvinden in de bijlage bij onze nieuwsbrief van 22 juli 2021.

Dank aan de actieve leden en kaderleden
Deze cao is tot stand gekomen na een lang onderhandelingstraject. Dankzij de actieve leden, en kaderleden is er toch een cao tot stand gekomen. Een vakbond is een vereniging die zo sterk is als haar leden gezamenlijk zijn. We willen jullie bedanken voor jullie meedenken en ondersteuning. Laten we zorgen dat we elkaar blijven versterken om zo werkgevers een goed tegenwicht te kunnen blijven geven. Speciaal woord van dank aan onze kaderleden Jan Vos (werkzaam bij Donker Groen) en Pieter Beke (werkzaam bij Ambius) die de onderhandelaar tijdens de onderhandelingen aan tafel hebben ondersteund en bijgestaan. Mocht je het ook leuk lijken de onderhandelingen eens van wat dichter bij mee te maken, dan kun je je melden voor cao-commissie van CNV Vakmensen.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie kun je vinden op www.cnvvakmansen.nl/hoveniers