Al het nieuws

Kleine stapjes vooruit cao-onderhandelingen Hoveniers

De onderhandelingen over de cao Hoveniers verlopen langzaam, maar in goede sfeer. Er worden aan beide kanten kleine stapjes gezet en we hopen in de laatste onderhandelingsronder voor de zomer alsnog tot een cao te komen. Of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag want er zijn nog wel grote en op sommige punten principiële verschillen van mening.

Op woensdag 7 juli heeft het vierde overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao Hoveniers die per 1 juli 2021 zou moeten ingaan. Werkgevers deden een stap vooruit door in deze rond een loonbod te doen, maar verbinden daar wel de voorwaarde aan dat andere onderdelen van het akkoord niet te veel geld moeten gaan kosten, want dat zij anders het loonbod naar beneden zal bijstellen.

Wat hebben werkgevers op tafel gelegd?
De belangrijkste zaken die werkgevers in het kader van de nieuwe cao willen regelen, zijn:

 • 2-jarige cao;
 • Een loonsverhoging van in totaal 3% over die 2 jaar (0,75% per 1 augustus 2021, 0,75% per 1 januari 2022, 0,75% per 1 juli 2022 en 0,75% per 1 januari 2023);
 • Uitzendkrachten langer in dienst houden en sneller weer aan kunnen nemen zonder verplichtingen;
 • Werknemer kunnen verplichten 5 zaterdagmiddagen per jaar te werken;
 • Het invoeren van wachtdagen bij ziekte, waarop niet doorbetaald zou hoeven worden.

Daarnaast heeft zij de voorstellen voor het vervroegen van het tijdsvenster van normale arbeidstijd naar 5.00 uur en het afschaffen van extra verlofuren voor lange dienstverbanden ingetrokken.

Wat stelt CNV Vakmensen daartegenover?
CNV Vakmensen heeft zich in de loop van de onderhandelingen op de belangrijkste punt op de volgende standpunten gesteld:

 • 1-jarige cao;
 • Loonsverhoging van 3% per 1 juli 2021;
 • Extra verhogen laagste schaal met 2% om werken in hoveniersbranche aantrekkelijker te maken;
 • In het kader van het pensioenakkoord uitwerken van een vervroegde uittredingsregeling voor zware beroepen, verlofsparen mogelijk maken en uitbreiding van de seniorenregeling met de mogelijkheid van een extra dag;
 • Afspraken over werken bij hitte
 • Verspreiden informatie CNV Vakmensen over hoe om te gaan met rouw;
 • Terugbetalingsregeling opleidingskosten alleen mogelijk als individueel overeengekomen;
 • Compensatie niet tijdige afmelding bij geen doorgang werkzaamheden bij onwerkbaar weer;
 • Verbeteren reiskostenregeling.

Nog ver uit elkaar op aantal belangrijke punten
Op een aantal punten lijken we het eens te kunnen worden met elkaar (o.a. verhoging reiskostenplanfond en verbeteren duurzame inzetbaarheid) en andere punten liggen minder zwaar en zijn of worden ingetrokken. Toch staan we op belangrijke punten nog ver uit elkaar, waarbij je moeten denken aan loon, verplicht werken op zaterdagmiddag, rechten van uitzendkrachten en de invoering van wachtdagen bij ziekte. Donderdag 15 juli zal blijken of we daar alsnog uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan zal het overleg waarschijnlijk na de zomer verder lopen. Na 15 juli horen jullie natuurlijk van ons.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers .