Cao-overleg Hoveniers belooft moeizaam te worden

Tijdens het eerste overleg over een nieuwe cao Hoveniers hebben de cao-partijen, waaronder CNV Vakmensen, hun voorstellen uitgewisseld en toegelicht. Het lijkt erop dat de standpunten ver uit elkaar liggen, waardoor het erop lijkt dat we niet zomaar tot een akkoord gaan komen.

Op dinsdag 18 mei vond het eerste overleg plaats tussen VHG en CNV Vakmensen over een nieuwe cao voor de Hoveniers. Duidelijk is in ieder geval dat, zoals al vermeld in onze vorige nieuwsbrief, de cao niet algemeen verbindend wordt verklaard voor de hele sector, maar alleen bindend is voor de bedrijven die zijn aangesloten bij VHG, de bedrijven die vrijwillig blijven volgen en de bedrijven die het in de individuele arbeidsovereenkomst hebben laten opnemen. CNV Vakmensen heeft haar voorstellen ingediend, waarvan de belangrijkste zijn:

 • 4% loonsverhoging;
 • De mogelijkheid voor vervroegd uittrede voor zware beroepen;
 • Maartregelen om gezond je pensioen te halen;
 • Verruiming van de reiskostenregeling.

De definitieve voorstellenbrief treffen jullie bijgaand aan. Deze voorstellen hebben we toegelicht en werkgevers gaan daar tijdens de volgende ronde op reageren.

Teleurstellende voorstellen werkgevers
Werkgevers stellen in hun voorstellenbrief voor de cao dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de economie. Verder wordt gesteld dat in een deel van de sector de omzet goed was, maar de resultaten en liquiditeit van de bedrijven niet per se zouden zijn verbeterd. Voor het groenbeheer en –onderhoud is men bang dat de budgetten de van verschillende overheidsinstellingen onder druk komt te staan. In dat kader zijn de belangrijkste onderwerpen:

 • Een gematigde loonontwikkeling waarbij de stabiele koers van de afgelopen jaren wordt voorgezet (er is nog percentage genoemd);
 • Onderzoeken of het mogelijk is de seniorenregeling uit te breiden;
 • Afspraken maken rond werken in hitte;
 • Afspraken maken om medewerkers gezond hun pensioen te laten halen;
 • De normale bedrijfstijd uitbreiden door beginnen vanaf 5.00 uur mogelijk te maken in plaats van vanaf 6.00 uur;
 • Verplicht overwerk op zaterdagmiddag mogelijk te maken;
 • Maximaal 5 wachtdagen (niet doorbetaalde dagen) per jaar af te spreken bij ziekte;
 • Extra vakantie uren bij dienstverbanden van 10 en 25 jaar te laten vervallen.

Je begrijpt dat we over een groot deel van deze voorstellen teleurgesteld waren en dat hebben we ook uitgesproken. Tijdens het volgende overleg zullen we hier uitgebreider op reageren. De complete voorstellenbrief tref je bijgaand aan.

24 juni verder
Op donderdag 24 juni gaan we verder. Dan gaan we inhoudelijk reageren op de voorstellen van werkgevers en zij op die van ons. Dan krijgen we goed zicht over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar het belooft een moeizaam overleg te worden. De cao-commissie van CNV Vakmensen is nauw bij het overleg betrokken en 2 leden van de cao-commissie zitten ook aan de onderhandelingstafel. Na 24 juni horen jullie hoe het gelopen is.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers .

Downloads