Al het nieuws

Veilig op 1-week in de agrarische & groene sector

Volgende week (16 – 20 september) is de eerste veilig op 1-week in de agrarische & groene sector omdat er nog te veel ongelukken gebeuren. Het thema is: Durf te bespreken waar je je zorgen over maakt! Open en zonder een schuldige aan te wijzen.

Want alleen dan kun je samen bepalen wat er moet veranderen. En hoe je dat aanpakt.

Kijk wat de deelnemers je te bieden hebben op button actiepagina.

Iets aankaarten: maak het makkelijker met  g e s p r e k s s t a r t e r s

Hoe vaak doe je een klusje ‘even snel’, nèt niet helemaal veilig? Wat gaat er regelmatig (bijna) mis? Maak je je wel eens zorgen over de veiligheid op je werk? Durf te bespreken waar je je zorgen over maakt! Het is soms lastig om iets aan te kaarten. Daarom heeft Stigas een serie gespreksstarters gemaakt.

button gespreksstarters voor teams

Voorkom hoge boetes!

Veilig werken begint met de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Dat vindt de Inspectie SZW (voorheen: de Arbeidsinspectie) ook. Daarom krijgen bedrijven die geen actuele risico inventarisatie en evaluatie hebben, sinds kort meteen een boete als er een inspectie plaatsvindt. Voor kleine bedrijven (tot 5 werknemers) die geen RIE hebben begint de boete bij € 450,00. Voor grote bedrijven (500 of meer medewerkers) kan de boete oplopen tot € 4.500,00. De boete voor het ontbreken of het niet uitvoeren van een Plan van aanpak varieert van € 300,00 tot € 3.000,00. Bij zware bedrijfsongevallen gaan de boetes omhoog als het letsel ernstiger is. De maatregelen zijn het gevolg van wijzigingen in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, die sinds 23 juli 2019 geldig is.

Heeft je bedrijf nog geen RIE? Of wel een RIE maar nog geen plan van aanpak? Ga dan voor meer informatie naar de Rie van Stigas en praat erover met je werkgever.

Platform Zero Accidents

De Veilig op 1-week is een initiatief van het Platform Zero Accidents. Nul dodelijke ongelukken op het werk in de agrarische en groene sector, dat is de ambitie van het platform. Deelnemers zijn: LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, Zuivel NL, Nevedi, Nijhof-Wassink en Stigas. Het initiatief wordt ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW.

Partijen doen er alles aan om de veiligheid op de agrarische en groene bedrijven te verbeteren door:

1. samen te werken;
2. een cultuur in de sector te realiseren waarbij veilig werken voorop staat;
3. ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools;
4. samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren en
5. het melden en leren van (bijna) ongevallen te bevorderen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met Stigas (www.stigas.nl ), CNV Info (030-7511007) of CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen in de agrarische en groene sector kun je vinden op https://www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw .

Jeroen Warnaar
bestuurder CNV Vakmensen

 

Downloads