Al het nieuws

Stem over het resultaat Cao Horticoop

Op dinsdag 17 december hebben de vakbonden CNV Vakmensen en het FNV overleg gehad met jullie werkgever. Na een lange periode van stilte hebben wij de gesprekken voor een nieuwe cao voortgezet.
Tijdens dit overleg zijn wij gekomen tot een onderhandelingsresultaat. Ik wil jullie vragen om te kijken naar de gemaakte afspraken en te stemmen over dit resultaat.

Afspraken
Naar aanleiding van overleg met onze leden hebben wij jullie werkgever een aantal voorstellen gedaan voor de nieuwe cao. Na overleg zijn wij gekomen tot de volgende afspraken:
  • de looptijd van de nieuwe cao is van 1 juli 2019 tot 31 december 2021;
  • op 1 december 2019 ontvangen jullie een eenmalige uitkering van 1,125% van het jaarsalaris voor de periode van juli 2019 tot en met december 2019. De feitelijke lonen worden op 1 januari 2020 verhoogd met 3%. Op 1 januar1 2021 volgt weer een loonsverhoging van 3%.
  • Wanneer een monteur consignatiedienst heeft mag deze monteur vanaf 15 minuten overuren schrijven.
  • Wij zullen in het nieuwe jaar starten met een werkgroep die onderzoek zal doen naar duurzame inzetbaarheid.
  • De SPAWW premie wordt voor 0,15 procent betaald door jullie werkgever. Dit blijft zo, wat inhoudt dat een verhoging van de premie door de werknemer zal worden betaald.

Stem nu over het onderhandelingsresultaat
Wij zijn blij dat wij tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen en leggen deze graag aan jullie, de leden van CNV Vakmensen, voor. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Krijg je die nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://q.crowdtech.com/gdrgaAgAP0a6PU6sIYdRmQ Stem uiterlijk 27 december 2019.

Soraya Faez,
bestuurder CNV Vakmensen
E s.faez@cnvvakmensen.nl
M 06 2043 6165