Ongewijzigd pensioen Land- en tuinbouw in 2022

Per 1 januari 2022 loopt de afspraak af over de huidige pensioenpremie voor BPL Pensioen. Ook het opbouwpercentage moet opnieuw worden vastgesteld. Vakbonden hebben met werkgevers overeenstemming bereikt om de premie en het opbouwpercentage het komende jaar niet te wijzigen. Er is geen ruimte en noodzaak om de regeling te wijzigen.

Afspraken premie en opbouwpercentage BPL Pensioen in 2022

  • De totale pensioenpremie blijft 26,4%.
  • Werknemerspremie blijft 7,31%.
  • Werkgeverspremie blijft 19,09%.
  • En het opbouwpercentage blijft 1,7%.

De vakbonden hebben aangegeven dat werknemers niet opnieuw een hogere premie willen gaan betalen in 2022. Per 1 januari 2020 en per 1 januari 2021 is de premie al omhoog gegaan. Begin dit jaar is het opbouwpercentage daarnaast verlaagd waardoor de premie minder opbouw oplevert. De kosten voor levensonderhoud worden steeds hoger. Via de cao’s ontvangen de werknemers te lage loonsverhogingen om de koopkracht in stand te houden, of – waar geen nieuwe cao is – zelfs helemaal geen loonsverhoging.  Daarnaast hebben werkgevers ook aangegeven niet meer premie te willen betalen. Verhoging van het premiepercentage biedt dus geen mogelijkheid om de pensioenregeling te verbeteren.

Verlaging van de franchise
We hebben onderzocht of we een verbetering konden doorvoeren in de regeling door het verlagen van de franchise. De franchise (in 2021 was dat 14.309 euro) is het bedrag dat wordt afgetrokken van je salaris voordat je pensioen opbouwt. Dat gebeurt, omdat je voor een deel al AOW krijgt en over dat AOW deel niet zelf pensioen hoeft op te bouwen. Als we dat aftrekbedrag verlagen, houden we een groter bedrag over uit je salaris om pensioen over op te bouwen (pensioengrondslag). Het percentage van de premie blijft gelijk (dus 7,31%), maar dan betaal je meer omdat je de premie betaalt over die  hogere pensioengrondslag.

Voorbeelden 
Huidige situatie
Jaarsalaris: 30.000 euro
Franchise: 14.000 euro (afgerond)
pensioengrondslag: 16.000 euro

Bij verlaging van de franchise
Jaarsalaris: 30.000 euro
Lagere franchise: 12.000 euro (voorbeeld)
pensioengrondslag: 18.000 euro

Bij verlaging van de franchise bouwt de werknemers meer pensioen op, maar – ook al blijft het premiepercentage hetzelfde- het bedrag op de loonstrook wat je dan aan pensioen betaalt, wordt dus ook groter. Daar is bij werknemers, zoals hierboven gesteld, geen draagvlak voor. Overigens, ook bij werkgevers is daar geen draagvlak voor, want ook werkgevers moeten dan dezelfde premie (19.09%) betalen over een grotere loonsom, dus een hoger bedrag.  In het eerste voorbeeld bouw je pensioen op over 16.000 euro, en betaal je dus 7,31% over 16.000 euro (dat is 1.169,60 euro). In het tweede voorbeeld na verlaging van de franchise bouw je pensioen op over het hogere bedrag van 18.000 euro. En betaal je dus 7,31 % over het hogere bedrag van 18.000 euro (dat is 1.315,80 euro). Het percentage is dan dus gelijk met je betaalt wel meer in euro’s.

Conclusie
De premie en het opbouwpercentage blijven dus in 2022 ongewijzigd. Eind volgend jaar gaan we opnieuw de situatie bekijken.

Deze afspraak is gemaakt samen met FNV Agrarische en Groen. We gaan ervan uit dat je tevreden kunt zijn met dit resultaat. Bij vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met je bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .