Al het nieuws

Voorstellen CNV VAkmensen voor cao onderhandelingen Euroma

Pasgeleden is de aftrap geweest voor de cao onderhandelingen bij Euroma. Bij deze ontvang je een update over de stand van zaken en de voorstellen die namens CNV Vakmensen zijn ingediend.

Vanuit de digitale ledenraadpleging en de fysieke bijeenkomsten hebben wij veel input van jullie ontvangen voor de nieuwe cao. Dank nogmaals voor alle reacties en jullie betrokkenheid tot zover. Vanuit Euroma hebben we nog geen cao voorstellen gehad, het is dus nog moeilijk in te schatten hoe we ervoor staan. Morgen staat er weer een cao overleg gepland en zullen we van Euroma een eerste voorstel/reactie krijgen. De voorstellen die namens CNV Vakmensen zijn ingediend staan hieronder:

Loon

Wij stellen een fatsoenlijke loonsverhoging voor, waarbij in ieder geval aandacht is voor de werknemers aan de onderkant van de loongebouwen. Wij wensen dat deze groep werknemers in koopkracht vooruit zullen gaan. De FNV heeft een looneis van 5% gesteld.

Looptijd


Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1-7-2021 tot 1-7-2022.

RVU regeling


Wij stellen voor om werknemers de mogelijkheid te bieden om maximaal 3 jaar voor de AOW leeftijd met vervroegd pensioen te gaan.

Werkdruk


Wij stellen voor om een onderzoek te doen naar de Psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Rouw op het werk


Wij stellen voor om de CNV handreiking Rouw op het werk te verspreiden onder de leidinggevenden, alsook de checklist voor leidinggevenden toe te voegen aan de cao. CNV Vakmensen stelt daarnaast voor om aanvullende afspraken te maken over artikel 11.2. Dit artikel heeft betrekking op verlof bij het overlijden van naasten.

Reiskosten


We willen de reiskosten verhogen naar 30 cent de km en het afstand plafond van 45 kilometer loslaten. Daarnaast blijft er een groeiende behoefte bij medewerkers te bestaan om een fietsplan te introduceren.

Thuiswerken


Door de COVID 19 pandemie wordt er meer vanuit huis gewerkt. Voor nu en in de toekomst willen we het recht op thuiswerken bespreken en concreet invullen met de daarbij behorende dagvergoeding en vergoeding voor het inrichten van de werkplek.

Partnerverlof/geboorteverlof


CNV Vakmensen stelt voor dat de werkgever het partnerverlof, voor zover dat volgens de wet minder is dan 100%, aanvult tot 100%.

Binding (nieuwe) werknemers


CNV Vakmensen maakt graag nadere afspraken over scholing, persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden binnen Euroma. Hierin zien wij graag terug dat er een persoonlijk opleidingsbudget komt voor alle medewerkers.

Morgen zullen we het cao overleg met Euroma hervatten. We gaan ervan uit dat we dan ook weten wat de insteek van Euroma zal zijn. Naderhand ontvang je weer een update over de stand van zaken.

Rick Pellis
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5120 2994