Al het nieuws

Cao Euroma nog steeds niet rond

Op dinsdag 8 maart 2022 is er technisch overleg geweest in het kader van het voeren van acties. Om onze vervolgstappen verder te bepalen willen we graag naast het actiecomité met de leden praten.

De leden van de vakbonden hebben het eindbod afgekeurd en gestemd over het voeren van acties. Daarom hebben we een ultimatum uitgebracht. Na het uitbrengen van het ultimatum hebben we een petitie opgesteld met een korte inhoud van de eisen. Wanneer er een ultimatum wordt uitgebracht gaan we in verband met juridische redenen terug naar de voorstellenbrief. Die eisen hebben we in de petitie gezet. In de petitie hebben we ook gevraagd aan de directie om weer aan tafel te gaan om te onderhandelen. We zoeken naar en moment om deze Petitie te overhandigen en hopen dat ze hierop ingaan. Op het technisch overleg was er helaas nog geen opening.

We weten dat de directie een rondje langs de bedrijven heeft gemaakt. In deze kantinebijeenkomsten zijn vooral de cijfers toegelicht. Op andere punten is niet diep ingegaan. Een echt gesprek met de werknemers wat hun dwars zit is er wat wij hebben gehoord niet geweest.

We hebben gemerkt dat door deze kantinebijeenkomsten en de benadering van leidinggevenden enkele medewerkers zich geïntimideerd voelen. Dat is kwalijk. Je werkplek hoort een veilige plek te zijn waar je mening moet kunnen worden gehoord.

Zoals gezegd over de ontstane situatie willen we met jullie overleggen. We zullen met jullie de strategie over hoe we verder moeten met jullie bespreken. We willen met jullie van gedachte wisselen om op een goede manier tot een resultaat te komen. Dat kan op

Dinsdag 22 maart om 13.30 uur in Wijkcentrum de Weijenbelt te Zwolle
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Of
Donderdag 24 maart om 13.30 uur in zalencentrum De Schakel te Nijkerk
Oranjelaan 10 te Nijkerk

Voor de leden in Schijndel houden we een teamsvergadering. Wil je hieraan deelnemen geef dit dan door aan Martin Nooijen.

Hopelijk tot ziens

Mede namens de kaderleden

Jacqueline Kraan,
bestuurder CNV Vakmensen
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 20 48

Eric Brouwer, FNV