Al het nieuws

Werknemers in Groen, Grond en Infrastructuur hebben een nieuwe cao voor 2 jaar

We hebben een cao onderhandelings-resultaat. Hiervoor hebben we vier onderhandelingsrondes nodig gehad om met de werkgevers (Cumela) tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao voor jou! En voor de ruim 25.000 collega’s die werkzaam zijn in deze sector. Een nieuwe cao met daarin belangrijke verbeteringen voor jouw inkomen, de inzetbaarheid van mensen maar ook de toekomst in de sector.

Waarom moest dit zo lang duren?

 1. Werkgevers zagen geen heil in een vertrekregeling voor oudere werknemers.
  Twee jaar eerder stoppen tegen onvoldoende voorwaarden waren ook voor
  CNV Vakmensen geen aanleiding om hierover verder te onderhandelen. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond: 'liever geen regeling, dan een slechte!' Toch hebben we een uitbreiding kunnen afspreken in het belang van duurzame inzetbaarheid. De seniorenregeling die nu geldt vanaf 60 jaar wordt uitgebreid. Werknemers kunnen drie jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd 60% gaan werken (drie dagen) en ontvangen daarvoor 85% van het salaris  en opbouw van pensioen.
 2. Werkgevers waren niet van plan om de werknemersverzekering tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (PAWW 3e jaar) te verlengen.
  Dit was voor CNV Vakmensen echt een brug te ver. Nota bene mensen in die situatie zonder aanvullende verzekering laten zitten, is niet gepast en ook in strijd met eerdere afspraken. Uiteindelijk haalden werkgevers bakzeil en hebben we deze werknemersverzekering met vijf  jaar verlengd. Binnenkort zullen we hierover nog uitgebreide informatie delen.
 3. De cao commissie van CNV Vakmensen heeft vooraf duidelijk gesteld dat de werknemers in GGI nu eindelijk een verbetering van de koopkracht verdienen. Na lang onderhandelen is dat gelukt. Binnen een periode van 18 maanden stijgen de lonen met 6%.
 4. De toekomst van de sector is niet zonder zorgen.
  Inkrimping van de veestapel (klimaat akkoord) kan zo maar negatieve gevolgen hebben voor onze sector. Ook hierover hebben we afspraken kunnen maken.

In de bijlage lees je alle afspraken zoals deze zijn gemaakt.

Hoe nu verder?


Omdat dit resultaat op belangrijke punten tegemoetkomt aan onze voorstellen legt de onderhandelingsdelegatie dit pakket met een positief advies voor aan de leden van CNV Vakmensen. De overige vakbonden doen dit ook.

Alle aanpassingen van de cao GGI lees je in de bijlage. Als je hierover vragen hebt, kun je deze sturen aan p.dejong@cnvvakmensen.nl of door te bellen naar 06 51 60 19 67. 
Binnenkort ontvang je van ons het stemformulier waarop we je vragen jouw  stem uit te brengen. Dit kan dan tot 13 december.

Namens de onderhandelingsdelegatie ,
Bennie Wassink, kaderlid
Peter de Jong, bestuurder

M 06 51 60 19 67
E p.dejong@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Downloads