Update 1e cao ronde DLF

Op 31 mei hebben wij het eerste overleg gevoerd met jullie werkgever over een nieuwe cao DLF per 1 juli 2022. Hieronder een korte terugkoppeling van hoe dit overleg verlopen is.

Het gesprek was voor het eerst met Adger Banken en vond plaats in een prettige sfeer. Hij heeft een korte update gegeven over hoe het met DLF gaat, wat de resultaten van 2022 tot nu toe zijn en wat de verwachtingen voor 2023 zijn.

In deze eerste cao ronde hebben wij een toelichting gegeven op de voorstellenbrief die wij namens de gezamenlijke vakorganisaties hebben ingediend als start van de onderhandelingen. De inhoud van de voorstellenbrief is gebaseerd op de input van de leden die tijdens de gezamenlijke ledenraadpleging is gegeven en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de drie vakorganisaties. Deze voorstellenbrief vinden jullie in de bijlage.

De werkgever heeft een eerste reactie gegeven op onze voorstellenbrief, waarbij is aangegeven dat zij met een aantal concrete voorstellen gaan komen op diverse onderwerpen die wij benoemd hebben. In het volgend overleg zal dus meer duidelijkheid komen.

Voor de zomervakantie proberen we nog twee keer te onderhandelen indien nodig om tot een nieuwe cao te komen. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van het overleg en wordt een resultaat aan jullie voorgelegd.

Alle nieuwsbrieven en updates over de cao DLF kun je terugvinden op Cao DLF Seeds & Sience | CNV Vakmensen

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Bouke Nieuwenhuijse (kaderlid)

en

Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads