Ledenraadpleging DLF, nu met bijlage!

Het lijkt ons goed elkaar voorafgaande aan de cao-onderhandelingen te spreken. Daarom organiseren we als gezamenlijke bonden een ledenraadpleging.

Hierbij sturen wij jullie de voorstelbrief die we jullie werkgever willen sturen in verband met de komende cao-onderhandelingen.

Welke keuze
Voorgaande onderhandelingen zijn moeizaam verlopen. We hebben nu de keuze een verkorte voorstellenbrief aan te bieden waarin we slechts gaan voor een loonsverhoging, of we gaan voor alle zaken die wij belangrijk vinden om te bepreken. Deze brief is een eerste aanzet, jullie bepalen de definitieve voorstellen.

Duurzame inzetbaarheid
Een onderwerp dat op veel cao-tafels besproken wordt is duurzame inzetbaarheid. In het pensioenakkoord worden handvatten gegeven om tot concrete afspraken op dit gebied te kunnen komen.

Ook voor de gemiddelde productie medewerker kan de lichamelijke inspanning op latere leeftijd moeilijk worden. Om die reden zouden we dit kunnen zien als een zwaar beroep. Dit item willen we dus sowieso op tafel leggen. 

Het lijkt ons goed elkaar voorafgaande aan de CAO onderhandelingen te spreken. Daarom organiseren we als gezamenlijke bonden een ledenraadpleging die gehouden wordt op:

Datum: woensdag 14 juli 2021
Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: Magazijn Leijdens

Heb je voorafgaand aan de ledenraadpleging op- of aanmerkingen op de voorstelbrief, schroom dan niet ons te benaderen. Dat kan via de volgende mailadressen:

Melanie Blonk: mblonk@rmu.nu
Leo van Beekum: leo.vanbeekum@fnv.nl
Peter Vlaming: p.vlaming@cnvvakmensen.nl


We rekenen op jullie komst!

Mede namens Melanie Blonk (RMU) en Leo van Beekum (FNV) en onze kaderleden,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-53 29 52 56
E  p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads