Al het nieuws

Gefeliciteerd met jullie nieuwe cao DLF!

De overgrote meerderheid van de leden van CNV Vakmensen, RMU Werknemers en FNV heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat en is daarmee akkoord met een nieuwe cao. Zie de bijlage voor de gezamenlijke nieuwsbrief.
Mede namens Bouke Nieuwenhuijse, kaderlid CNV Vakmensen,

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads