Verlenging van de WW-reparatie

Sinds 1 januari 2019 hebben we de duur van uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (WW- en WGA-uitkeringen) gerepareerd door middel van een verzekering bij de SPAWW. We hebben deze verzekering voor jou sector verlengd en leggen uit waarom.

WW-reparatie
In 2014 is er flink bezuinigd op de WW. De uitkering is minder geworden: je bouwt langzamer WW-rechten op en de duur van de uitkering is voor bijna iedereen korter. Vanaf het 11e jaar dat je hebt gewerkt, is de WW-opbouw een halve maand in plaats van 1 maand per gewerkt jaar. En niet langer maximaal ruim 3 jaar WW maar maximaal 2 jaar WW.

FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben bereikt dat het verlies aan WW-rechten door middel van een verzekering in een groot deel van de agrarische sector is gerepareerd. Die reparatieafspraken gelden tot oktober 2022. We moesten nu bepalen of we deze reparatie 5 jaar zouden verlengen of er mee stoppen.

Volgens ons was er geen enkele reden om er mee te stoppen. Stoppen zou betekenen dat de werknemers korter een uitkering kunnen krijgen. Dat kan nadelig zijn voor mensen die werkloos worden of arbeidsongeschikt raken. Het meest voor de oudere werknemers die werkloos worden omdat zij een gat naar hun AOW (pensioen) moeten overbruggen. Je moet wel minimaal 10 jaar gewerkt hebben én de laatste werkgever moet aangesloten zijn bij de PAWW om voor die verlengde WW-uitkering (PAWW) in aanmerking te komen.

Deze reparatie is een verzekering: die sluit je af in goede tijden in de hoop dat je er nooit gebruik van hoeft te maken, maar wel met de garantie dat indien het mis gaat, je een goede WW-uitkering krijgt. Alle werknemers betalen voor deze verzekering ongeacht of je een uitkering zult krijgen. Dit is het solidariteitsbeginsel, zoals bij elke verzekering.

Arbeidsongeschikt
Deze verzekering is ook van belang als je arbeidsongeschikt raakt. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, krijg je namelijk een WGA-uitkering. Die lijkt veel op de WW-uitkering, en is tegelijkertijd met de WW-uitkering korter geworden. Met de reparatie van de WW-uitkering wordt ook de WGA-uitkering gerepareerd.

Iedereen kan dus te maken krijgen met een kortere uitkering, zowel als je werkloos wordt of als je arbeidsongeschikt raakt. De reparatie is dus voor iedereen van belang!

De premie
Een verzekering kost natuurlijk ook wat. Je betaalt er premie voor. De premie voor de reparatie van de WW en de WGA is in 2022 0,2%. De premie was vorig jaar 0,4%. Omdat de werkloosheid laag is en de kas inmiddels goed gevuld is, is de verwachting dat de premie de komende jaren niet boven de 0,3% zal uitkomen. Werkgevers betalen de volledige reguliere WW-premie en werknemers de premie voor de verzekering (PAWW). De premie wordt ingehouden op het brutoloon en de werkgever draagt dit af.

In 2022 zal de premie ongeveer zijn bij een maandinkomen van:

Brutoloon per maand

€2.000

€2.500

€3.000

€3.500

Bruto premie per maand

€4

€5

€6

€7

Netto premie per maand

€2,50

€3,20

€4,25

€4,90

Deze werknemersverzekering wordt in veel sectoren inmiddels verlengd en deelname betekent ook dat we hierdoor samen een bijdrage leveren aan solidariteit binnen en tussen sectoren. We hebben samen als werkenden een verzekering voor mensen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid langs de kant komen te staan. Daarom hebben we deze verzekering ook voor jou sector verlengd.

Meer informatie?
Alle informatie is hier te vinden: www.spaww.nl
En hier is het hele verhaal nog een keer kort uitgelegd in een filmpje: https://youtu.be/OOGJWDyI2cE

Webinars
We organiseren twee digitale bijeenkomsten waar wij uitleg geven over de verlenging van de WW-reparatie en waar je alle vragen over dit onderwerp kunt stellen. We nodigen je uit op:

DONDERDAG 3 MAART A.S.                                     MAANDAG 7 MAART A.S.

Aanvang: 19.00 uur                                                       Aanvang: 19.00 uur

Tot uiterlijk: 20.30 uur                                                   Tot uiterlijk: 20.30 uur

Klik hier om deel te nemen                                          Klik hier om deel te nemen 


Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kun je een mail sturen naar leo.vanbeekum@fnv.nl of Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen (06-20354990 of j.warnaar@cnvvakmensen.nl ).

Met vriendelijke groeten,

Leo van Beekum, bestuurder FNV Agrarisch Groen
Jeroen Warnaar, bestuurder CNV Vakmensen