Stand van zaken Cao Bakkers

Begin april hebben we een verbeterd eindbod opnieuw aan jullie voorgelegd. Een eindbod waarin enkele kleine verbeteringen waren aangebracht, maar waarvan het ook duidelijk was dat dit het wel was. Meer zat er niet in. Zouden we dat willen, dan moet er meer gebeuren dan "nee" zeggen.

Uitslag stemming


Ongeveer 15% van onze leden hebben gestemd. Daarvan was 52% tegen het eindbod en 48% voor. Het verschil is dus erg klein. Bovendien heeft van die 52% de helft aangegeven niet bereid te zijn om actie te voeren voor een beter resultaat.
Dan blijft vervolgens de vraag staan, hoe verder? De uitslag van de stemming geeft aan dat men in meerderheid niet tevreden is, maar ook dat maar een relatief klein aantal van onze leden bereid is geweest een stem uit te brengen. Daarnaast is van de tegenstemmers maar de helft bereid om actie te voeren voor een beter resultaat. Dan is de conclusie dat het geen zin heeft een actietraject te beginnen. Een traject wat veel tijd kost en waarvan het maar de vraag is of het leidt tot een cao.
Het gevolg is dan dat we of geen cao tekenen of toch instemmen met het eindbod en dus met de cao. In overleg met de cao commissie hebben we voor dat laatste gekozen. Inmiddels hebben we dat ook de werkgeversorganisaties laten weten.
Ook onze concollega's hebben voor deze weg gekozen.

Geen tevredenheid


Al met al maakt dat, dat we niet tevreden terug kijken naar de laatste onderhandelingen en naar de resultaten. Alhoewel aanzienlijk beter dan waarmee we zijn gestart, is het nu wat het is. Iedereen heeft zijn of haar eigen redenen, waarom je instemt, tegenstemt of niet stemt. Maar willen wij, willen jullie dat we bij een volgende cao tot betere resultaten komen dan is er wel meer betrokkenheid nodig. Alleen gezamenlijk komen we verder!

Vervolg


De komende weken zullen de details van de nieuwe cao verder uitgewerkt worden. Daarover zal ik jullie verder ook over informeren. Mocht jij na het lezen van deze nieuwsbrief je afvragen, wat kan ik doen? Je kunt je aansluiten bij onze cao-commissie. Je kunt dan contact opnemen met mij. Stuur mij jouw e-mail of telefoonnummer en ik neem contact met je op.
Mijn e-mail adres vind je hieronder. 

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error