Ook Cao afspraak Ambachtelijke bakkers rond

Na lange tijd kunnen we melden dat er nu ook een definitieve loonafspraak ligt voor de Ambachtelijke bakkers. Daarmee is de cao dus ook rond. De meerderheid van onze leden werkzaam bij ambachtelijke bakkers hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Deze nieuwsbrief is met name van belang voor leden werkzaam bij de Ambachtelijke bakkers

Goed nieuws
Het heeft even geduurd maar er ligt dan toch een afspraak voor de loonontwikkeling bij de Ambachtelijke bakkers. Het belang van het hebben van een cao in de sector is voor werkgevers van belang geweest. Voor ons geldt dat ook, maar dan moet dat wel een fatsoenlijke cao zijn. Ondanks dat het een afspraak is die minder is dan industriele bakkers is dit toch een afspraak waarmee de meerderheid van onze leden heeft ingestemd. Naar schatting heeft ongeveer 25% van onze leden gestemd. Daarvan heeft bijn 80% ingestemd, Daarmee is ook een cao bij de Ambachtelijke bakkers een feit.

Loonontwikkeling
De volgende loonsverhoging is afgesproken. Deze geldt voor 21 maanden, vanaf 1 juni 2023 tot 1 maart 2025.

Per 1 december gaan de salarissen en de salarisschalen met 6% omhoog (of loonperiode 13/2023)
Per 1 juni 2024 gaan de salarissen en de salarisschalen met 5% omhoog (of loonperiode 7/2024)
Per 1 januari 2025 gaan de salarissen en de salarisschalen met 2,75% omhoog (of loonperiode 1/2025)

Verhogingen die door individuele werkgevers zijn betaald voor 1-12-2-23 worden niet verrekend. Per 1-12-2023 wordt vervolgens de afgesproken 6% betaald. Afwijkende afspraken die vakbonden met werkgevers hebben gemaakt, blijven van toepassing. Dat geldt ook voor afwijkende afspraken die werknemers met hun werkgever hebben gemaakt.

Wijzigingen startsalaris en jeugdlonen
1. Verhoging aanvangssalaris Ambachtelijke Bakkerij. De werknemer wordt bij indiensttreding met ingang van 1 januari 2024 op de tweede functietrede ingeschaald. Dit geldt voor alle functiegroepen in beide functie-uurloontabellen. Functietrede één vervalt per dezelfde datum.
2. Salarisverhoging jeugdlonen. De jeugdloonschalen worden op hetzelfde moment en met hetzelfde percentage verhoogd (zie 2) als alle salarisschalen.
3. Hetzelfde onder 1 wordt nogmaals toegepast per 1-1-2025 zodat vanaf dat moment de functie-uurloontabellen voor de ambachtelijke bakkerij 2 functietreden minder kennen.

Voor het overige verandert er in de cao niets en wordt er niets ten nadele van jullie gewijzigd. 

Zoals ik hierboven al heb geschreven zijn we blij dat er nu ook een afspraak is voor de leden bij de Ambachtelijke bakkers. In de allereerste plaats voor jullie, maar het is voor de sector van belang dat er weer een cao is.
We hebben hiermee weer laten zien hoe belangrijk een vakbond is. Vertel het je collega en zorg dat ze lid worden van CNV Vakmensen,  www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan  Het loont! 

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error