Onderhandelingsresultaat Ambachtelijke Bakkers

Na een lange periode van radiostilte is er eindelijk weer contact geweest met de werkgevers in de Ambachtelijke Bakkerijsector. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Daar zijn we blij mee, want daarmee komt er duidelijkheid voor de loonontwikkeling van de medewerkers in deze sector.

Deze nieuwsbrief is met name bestemd voor leden werkzaam bij ambachtelijke bakkers

Zoals ik hierboven al aangaf, heeft het een tijd geduurd voordat werknemers en werkgevers weer in gesprek zijn geraakt. Wat mede een rol heeft gespeeld om uiteindelijk tot een resultaat te komen, zal ook de petitie zijn geweest die veel mensen hebben getekend en waarin jullie de noodzaak onderstrepen om in deze sector een eerlijk loon te kunnen verdienen.

Cao

Zowel werkgevers als vakbonden, vinden het belangrijk dat er ook voor de Ambachtelijke bakkers een cao komt. Maar we sluiten geen cao alleen maar om een cao te hebben. Daarom hebben we getracht te komen tot een resultaat waar we gezien de situatie toch mee kunnen leven. Dat heeft geleid tot het volgende onderhandelingsresultaat, dat ook als bijlage is toegevoegd.

Inkomen

De cao heeft een looptijd van 21 maanden en loopt van 1 juni 2023 tot 1 maart 2025.

  • Per december 2023 worden de salarissen en de salarisschalen met 6% verhoogd;.
  • Per juni 2024 vindt een verhoging plaats van 5%;
  • Per januari 2025 met nog eens 2,75%.

Reken je dat terug naar een loonsverhoging op jaarbasis, dan is er sprake van een verhoging op jaarbasis van ongeveer 7,85%.

Om de sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe medewerkers is ook afgesproken dat met ingang van 1 januari de eerste trede van alle loonschalen vervalt en per 1 januari 2025 nog eens een trede. Dat betekent dat vanaf dat moment de onderste twee treden van de loonschalen inde ambachtelijke bakkerijsector zijn vervallen.

De nadruk in deze cao lag op loon dus daar zijn ook alleen afspraken over gemaakt.

Stemmen

Uiteraard bepaal jij of je voor of tegenstemt. Gezien de situatie, waarin er sprake is van weinig actiebereidheid, maar ook het belang van het hebben van een cao, adviseren wij om een positieve stem te geven aan dit resultaat. Jullie ontvangen apart van deze nieuwsbrief een nieuwsbrief waarmee je je stem kunt uitbrengen. Dit kan tot en met 25 oktober 2023.

Tot slot

Het is goed dat er toch nog een resultaat ligt. Het is nu aan jullie om al of niet in te stemmen met dit resultaat. Uiteraard informeren we jullie over de uitslag.

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error