Nieuw eindbod cao Bakkersbedrijf

Na de afwijzing van de leden van het eindbod van de cao voor het Bakkersbedrijf hebben werkgevers daar opnieuw naar gekeken en enkele kleine verbeteringen aangebracht. Het nieuwe eindbod is ook als bijlage bijgevoegd.

Aanpassingen

  • De looptijd is teruggebracht van 28 maanden naar 24 maanden.
  • De loonsverhoging voor de industrie in het tweede jaar gaat omhoog van 3,2% naar 3,4%
  • De eerste verhoging van de pensioenpremie gaat in per 01-01-2023. De compensatie van het werkgeversdeel gaat wel gelijk in.
  • De ingangsdatum van de loonsverhoging in 2022 gaat voor zowel Ambacht als Industrie in op 01-06-2022 in 2023 wordt dat voor beiden 1 maart 2023.
  • De compensatie voor de toeslagen bij Ambacht verandert in een verhoging van 8 ct per uur in een verhoging met 0,8%. .

Voor het overige vinden er geen wijzigingen plaats.

Hoe kijken we naar deze aanpassingen?

Het verkorten van de looptijd is wat wij wilden. Daarmee gaat de gemiddelde loonstijging voor Industrie gemiddeld van 2,75% naar 3,3% per jaar en voor Ambacht van 3% naar 3,5% per jaar. Dat is wel een verbetering, maar niet vergeten moet worden, dat daar een deel (0,45%) in zit als compensatie voor het werkgeversdeel in de pensioenpremie (dit geldt voor 2022 en 2023). Ook de compensatie van 0,2% in 2023 compensatie voor verlaging toeslagen in industrie en 0,8% als compensatie verlagen toeslagen bij Ambacht zit hierin verwerkt.
Wel geldt dat alle medewerkers in dienst op 28/02/2023, voor wie de avonddienst/ nachttoeslag wijzigt per 1 maart 2023 een persoonlijke toeslag ontvangen gebaseerd op het gemiddelde van de toeslag die zij in 2022 ontvangen hebben. Deze toeslag wordt geindexeerd met de cao loonsverhoging. Dit stond echter ook al in het eerste eindbod.
Klein voordeeltje is dat de verhoging van de pensioenpremie pas in 2023 in gaat en de compensatie nu al.
Het tijdstip van invoering loonsverhoging verschuift van 1/3/2022 naar 1/6/2022 en van 1/1/2023 naar 1/3/2023. Dat is een volumenadeel wat verband houdt met de Algemeen Verbindend verklaring (AVV) van de cao.
De aanpassing van een verhoging van 8 ct per uur voor iedereen in 0,8% per uur, pakt voor de meesten wat beter uit.
Dat de inflatie op dit moment de pan uit rijst, zien wij ook. Dat is echter met een loonsverhoging nergens niet te corrigeren. Daarin moet de regering een belangrijke rol in gaan spelen om die omlaag te krijgen. Vakbonden, waaronder CNV Vakmensen blijven druk bezig het kabinet hierover onder druk te zetten.

Zijn we dan nu tevreden met het eindbod?

Nee, dat zijn we zeker niet. Het niveau van de loonsverhoging is dan wel verbeterd, maar niet naar wat wij wilden. Voor industrie wilden wij op jaarbasis 3,55% en voor Ambacht op jaarbasis 3,85%. Dat is dus 0,25% en 0,35% (Industrie en Ambacht) minder dan we wilden. Het volume blijft wel gewoon ver achter. Het maakt immers aan het eind van het jaar in je portemonnee uit of de loonsverhoging nu aan het begin van het jaar is ingegaan of aan het eind van het jaar. Werkgevers willen dat slechts compenseren met een éénmalige uitkering van € 300,00. Dat is lang niet voldoende om het volumeverlies, omdat de loonsverhoging later in gaat, te compenseren.

Hoe verder?

Als leden mogen jullie nu zeggen wat jullie van dit eindbod vinden. Een kleine verbetering na de eerste afwijzing van het eindbod. Meer zit er dus niet in en naar onze vaste overtuiging is er met praten alleen ook niet meer te krijgen. Alhoewel dit jaar de belangstelling voor de onderhandelingen bij jullie groter was dan in het verleden en ook het aantal tegenstemmers op het eerste eindbod hoger was dan het ooit geweest is, was het nog niet zo hoog dat we denken dat het echt mogelijk is een vuist te kunnen maken.
Als je het eindbod niet goed vindt, dan moet je wel beseffen dat actievoeren, en zonodig het werk neerleggen, onontkoombaar is. En actievoeren doe je niet alleen. Ben je daartoe bereid geef dat even aan, en ook op welke locatie je werkt. Als je niet bereid bent tot actievoeren maar wel tegen bent bent, even goede vrienden, maar laat het ook even weten. We zullen de cao dan uiteindelijk wel tekenen, want geen cao lijkt ons ook niet verstandindig.

Stemmen

Je kunt tot 13 april digitaal stemmen. Klik HIER om je stem uit te brengen. Ontvang je de nieuwsbrief per post, dan vind je de link om te stemmen in de nieuwsbrief op de cao-pagina van CNV Vakmensen.

Vragen

Heb je nog vragen. Je kunt mij altijd mailen of bellen. Dan kan ik je een nadere toelichting geven. In ieder geval wens ik je veel succes met jouw keuze.

Neem ook eens een kijkje op de cao-pagina waar je het hele traject kunt volgen en ook bij alle fases mee kunt praten. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 73 64 90
E: ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Downloads