Geen beter loonbod van werkgevers in bakkerijsector

Tijdens het formele overleg van 17 mei gaven wij werkgevers tot 22 mei 12.00 uur om te komen met een beter loonbod ten einde vast te stellen of het zin heeft de onderhandelingen voort te zetten. Helaas zijn werkgevers daar niet op ingegaan.

Geen reactie op ons voorstel

Werkgevers gaan in het geheel niet in op ons voorstel voor een beter loonbod. Zij schrijven onder andere het volgende: “Ook hebben wij aangegeven dat er – naar onze mening - nog helemaal niet onderhandeld is en dat het tevens voor ons onmogelijk is op een dergelijk korte tijdspanne, gedurende een Hemelvaartweekeinde, de interne stappen te zetten die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van vakbonden.
31 Mei 2023 is een volgende overlegronde gepland. Wij zijn dan beschikbaar – en nodigen vakbonden daar graag bij uit – om het overleg te vervolgen. Graag willen wij dan een uitgebreide reactie geven op de voorstellen van vakbonden en verder praten over de contouren voor een nieuwe cao. Ook ontvangen wij graag een (inhoudelijke) reactie op onze voorstellen”.

Wij kunnen dit niet anders zien als een vertragingstactiek. Werkgevers weten hoe belangrijk een loonsverhoging is en weten ook dat ze jullie niet met een fooi moeten afschepen. Werkgevers bieden gemiddeld 5,12% over 1 jaar, terwijl wij gemiddeld 9,92% vragen. Kennelijk voelen werkgevers niet de noodzaak om zorg te dragen voor een goede loonsverhoging die in jullie situatie niet meer dan terecht is. Wij willen best praten, maar dan moet duidelijk zijn dat er bij werkgevers de wil is om er uit te komen.

Die wil hebben werkgevers niet laten zien. Als je het belangrijk vindt je medewerkers goed te belonen en koopkrachtverlies wil compenseren, dan kom je met een fatsoenlijke reactie. Dan maakt de termijn waarop niet uit.

Wat was het loonbod ook alweer?

Werkgevers boden
6,5% met ingang van 1 oktober 2023 en 3,5% met ingang van 1 juli 2024 voor een cao van 24 maanden, ofwel 10% in 24 maanden
Wij stelden voor
7% met ingang van 1 juni 2023, 4% met ingang van 1 januari 2024 en 4% met ingang van 1 juli 2024, ofwel 15%  met een looptijd van 19 maanden.

Al of niet onder druk van acties, in april lag de gemiddelde loonafspraak voor cao’s die in april zijn afgesloten op 7,5% (bron AWVN).
Werkgevers in de bakkerijsector willen dus veel minder betalen en willen aan de onderkant blijven zitten!

Uitonderhandeld

Dat betekent dat wij geen andere conclusie kunnen trekken dan dat wij zijn uitonderhandeld. De komende weken gaan wij onze leden raadplegen over het bod van werkgevers en ook over onze vervolgstappen waaronder mogelijk het voeren van acties.

Uitnodiging

Jullie zullen van de week een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomsten. Deze zullen over het algemeen online plaatsvinden, maar mogelijk zullen er ook enkele gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd worden.

Mede namens Jacques Janssen (kaderlid CNV),

Evert Jan van de Mheen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5373 6490 
E:  ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error