Eerste ronde onderhandelingen Cao Bakkers achter de rug

Op 20 april hebben we voor de eerste keer met werkgevers gesproken over een nieuwe cao. Al heel snel werd duidelijk dat het moeizame onderhandelingen gaan worden, ook al is dat geen verrassing.

Kommer en kwel

Als je het verhaal van werkgevers hoort, zou je je haast schuldig voelen dat je als vakbonden verbetering van arbeidsvoorwaarden voorstelt. “Eerst Corona”, “nu de hoge energiekosten”.” We mogen niet vergeten dat de prijzen van de grondstofkosten zeer fors gestegen zijn”, “de hoge administratieve lastendruk door de overheid” en “daar komt ook nog bij dat werkgevers dat niet kunnen doorbelasten aan de afnemers”. Een onuitputtelijke lijst van ellende werd over ons heen gestort.

Met de loonsverhoging van maart, komen werkgevers net op een kleine plus uit. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat er niets meer in zit voor dit jaar.

Hoopgevend

Of het daadwerkelijk zo slecht wordt, dat valt nog te bezien. Laten we een beetje hoop putten uit het feit dat werkgevers het volgende schrijven aan de vakbonden. Ik citeer:

“Het is wat ons betreft ook niet de opmaat naar een onderhandelingstraject “op de vierkante millimeter”. Immers ook wij hebben er oog voor dat niet alleen voor ondernemers de gestegen (energie)kosten tot financiële problemen kunnen leiden. Dat geldt ook voor een deel van onze bakkers, logistiek medewerkers, productiemedewerkers en winkelpersoneel. We hebben het goed voor met onze mensen en het gaat elke ondernemer in de bakkerij aan het hart als medewerker(s) de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen.”

In het vervolg van de onderhandelingen zullen we zien wat de woorden van werkgevers waard zijn.

Eisen van vakbonden

Wat voor ons telt en wat ons uitgangspunt is bij de onderhandelingen, is dat jullie kosten van levensonderhoud het afgelopen jaar enorm gestegen zijn. Dat geldt voor energie, dat geldt voor de dagelijkse boodschappen. Bovendien is de loonsverhoging bij de bakkers de laatste jaren fors achtergebleven bij de inflatie. Daarom hebben we ook een stevige looneis neergelegd. Wat ons betreft wordt die gegeven “deels in centen en deels in procenten”. Daarmee gaan de lagere loonschalen er in verhouding meer op vooruit dan de hogere. Daarnaast vragen wij een uitbreiding van de tredes bij de loonschalen 1 t/m 5 en het opnemen van de reiskosten in de cao met een prijs van € 0,21 per kilometer.

Uitwisselen van voorstellen

Vandaag is het gebleven bij het uitwisselen van de voorstellen. Voor de volledigheid heb ik onze voorstellen toegevoegd alsmede de voorstellen van werkgevers. Over de voorstellen van werkgevers hebben we inhoudelijk nog niet gesproken. Op 17 mei en op 31 mei hebben we vervolgdata gepland staan. We gaan ons best doen er dan uit te komen.

Maak je collega lid

Een goede cao afsluiten gaat niet vanzelf. Daarvoor hebben we meer leden nodig. Vraag je collega om ook lid te worden via deze link. Hoe meer leden, hoe beter de cao. Dat is goed voor jou en goed voor de sector.  Als nieuw lid betaal je nu in totaal € 20,23 voor de eerste 6 maanden. Daarna kost het tussen de € 5,68 tot € 20,42 per maand, afhankelijk van wat je verdient. 

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.
Ga hier naar jouw cao-pagina.

Mede namens Sjaak Janssen, kaderlid CNV,

Evert Jan van de Mheen, vakgroepbestuurder
M: 06 5373 6490
E: ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

           

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar Evert-Jan?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error