Cao Zoetwaren: onderzoek naar mantelzorg en gewenste regelingen

Mantelzorg wordt door 1 op de 4 mensen gegeven, de kans is dus groot dat jij of één van je directe collega’s een extra zorgtaak hebben. Daar willen we je graag wat vragen over stellen, ook als je zelf geen mantelzorger bent.

Mantelzorg is een breed begrip, en wordt niet altijd meteen herkend. In dit onderzoek houden we de definitie op: voor langere tijd zorgen voor je zieke of hulpbehoevende partner, kind, ouder(s), buren, vriend(en) of kennis(sen). Dat zorgen kan op veel manieren, bedoeld wordt zorg waar je als mantelzorger rekening mee moet houden in je dagelijks (werk)leven. Medewerkers tobben daar soms vaak lang zelf mee, zonder hulp te zoeken.

In de huidige cao is daarom afgesproken om te onderzoeken hoeveel medewerkers zorgtaken hebben en hoe dat hun werk beïnvloedt. Welke regelingen zouden kunnen helpen om de combinatie werk en mantelzorg te vergemakkelijken? Voor nu, of in de toekomst.

Alle medewerkers kunnen meedoen!

Om naar de vragen te gaan klik je op: https://www.survio.com/survey/d/B9W/zoetwaren-mwr of scan je de QR-code in de bijgaande flyer met de camera van je telefoon.

Voor meer informatie zie de bijlage “We willen je graag wat vragen stellen over mantelzorgen. Ook als je zelf geen mantelzorger bent.”

Graag nodigen wij je uit om de vragenlijst mantelzorg in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en de antwoorden zijn niet te herleiden tot jou als persoon.    

Dank, namens de cao-partijen in de zoetwaren!

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-20 13 40 89
E   g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error