Cao onderhandelingen Bakkersbedrijf op punt van beginnen

Komende donderdag 20 april starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao bakkers. De cao loopt af op 31 mei. We beginnen dus op tijd en we zullen ons best doen de onderhandelingen snel tot een afronding te brengen.

Dat het geen makkelijke onderhandelingen zullen worden, staat voor ons wel vast. Bakkers zullen ongetwijfeld hun mond vol hebben van de hoge energieprijzen. Dat zal best, maar niet alleen bij werkgevers zijn de energieprijzen gestegen. Het wordt tijd dat werkgevers met een fatsoenlijke loonsverhoging komen. Wat dat betreft loopt de sector ver achter. Niet verwonderlijk dat de bakkerijsector geen aantrekkelijke sector is om in te werken.

Enquête
We hebben een enquête uitgezet onder de leden (niet leden mochten ook hun mening geven) om te peilen wat belangrijk wordt gevonden in de cao.
De respons, al hoewel beter als andere jaren, kan wat ons betreft beter. Rond de 15% heeft gereageerd, dat zou toch meer moeten kunnen zijn. Een paar uitkomsten vind je hieronder

Aantrekkelijkheid sector
Liefst 70% vindt de sector niet aantrekkelijk. Ongeveer de helft van de ondervraagden zou de sector wel willen verlaten. Dat zijn geen mooie cijfers. De belangrijkste redenen zijn de lage lonen, de zware arbeidsomstandigheden en de werkdruk. Hoge werkdruk is niet vreemd als je onvoldoende mensen hebt en slecht vrij kunt krijgen.

Inkomen
Het verbaast ons niet dat salaris met stip op één stond in de top 3 van favoriete cao onderwerpen. Niet verwonderlijk in deze tijd met een hoge inflatie. Daarnaast was ongeveer de helft voorstander van een loonsverhoging in centen. Daarom hebben we een combinatie voorgesteld. Een deel vast en een deel in procenten. Dit pakt voor de lagere inkomens gunstiger uit. Zoals je de loonvraag nu terugvindt in de voorstellen brief komt dat neer op een loonvraag van ongeveer 14,3%.  

Ouderenregeling en pensioen
Op nummer 2 en 3 stonden pensioen en een ouderenregeling. Wat betreft het laatste punt, pas alleen als een werkgever het goed vindt mag een werknemer gebruik maken van de RVU regeling (Regeling vervroegd uittreden). Dat zal de werkgever dus alleen doen als het hem uitkomt. Of te wel is een oudere medewerker vaker arbeidsongeschikt, dan zal de werkgever, mits hij/zij voldoet aan de criteria, waarschijnlijk een regeling aanbieden. Dat is immers goedkoper dan twee jaar ziek zijn. Jullie hebben kenbaar gemaakt dat de RVU een recht moet zijn.

Veiligheid
De enquête bevatte ook een aantal vragen over veiligheid op de werkvloer. Het betrof zowel machine veiligheid als sociale veiligheid. Het is moeilijk te zeggen of de uitkomsten schokkend zijn. Dat is, denken wij, niet het geval.
Wat wel opviel, is dat de helft niet bekend is met een meldprocedure die in de cao staat. Artikel 50 in de cao geeft aan dat wanneer je geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen je contact kan opnemen met een vertrouwenspersoon. Dat artikel staat er niet voor niets.

Voorstellenbrief
Als bijlage ontvangen jullie de voorstellenbrief zoals we die vandaag hebben opgestuurd naar de werkgevers. Zoals ik al aangaf zijn de verwachtingen niet hooggespannen en zullen we jullie echt nodig hebben om tot een goede cao te komen.

Voortgang
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de voortgang van de onderhandelingen. Reacties zijn altijd welkom.

Evert Jan van de Mheen, vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar? Stel hem hier op de cao-pagina!

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error