Cao Bakkers rond

Recent is de cao bakkers rond gekomen. Na verschillende onderhandelingsronden hebben vakbonden zich uiteindelijk neergelegd bij het eindbod dat door werkgevers is uitgebracht op 23 maart en is de definitieve tekst nu nagenoeg rond.

Wat betekent dat voor jou? De hoofdpunten vind je hieronder.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 2 jaar en loopt vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2023.

Inkomen

Er is een onderscheid tussen de loonsverhoging bij de ambachtelijke bakkers en bij de industriële bakkers

Bij de ambachtelijke bakkers is die als volgt:

  • Per 1 juni 2022 worden de lonen verhoogd met 3,45%
  • Per 1 maart 2023 worden de lonen verhoogd 3,55%.

Toeslagen ambachtelijke bakkers

De toeslag in de ambachtelijke bakkerij tussen 18.00 en 22.00 uur van maandag tot en met vrijdag vervalt per 1 maart 2023. Als compensatie daarvoor worden de lonen met 0,8% verhoogd per 1 maart. De 0,8% zit verwerkt in de 3,55% zoals hierboven vermeld staat.

Bij de industriële bakkers is de loonsverhoging als volgt:

  • Per 1 juni 2022 worden de lonen verhoogd met 3,2%
  • Per 1 maart 2023 worden de lonen verhoogd 3,4%

Toeslagen industriële bakkers

De toeslag in de industriële bakkerij tussen 24:00 en 04:00 uur van maandag tot en met vrijdag wordt per 1 maart 2023 verlaagd van 37% naar 34%. Als compensatie daarvoor worden de lonen daarvoor met 0,2% verhoogd per 1 maart. De 0,2% zit verwerkt in de 3,4% zoals hierboven vermeld staat. 

Persoonlijke toeslag ambachtelijke als industriële bakkers

Zowel medewerkers bij ambachtelijke als bij industriële bakkers, die in dienst zijn op 28 februari 2023 en die in aanmerking komen voor (ambachtelijk) de doordeweekse toeslag tussen 18.00 en 22.00 of voor de (industrieel) nachttoeslag, ontvangen een persoonlijke toelage. Deze bedraagt het gemiddelde van de toeslag in 2022 voor deze uren. Deze toeslag wordt geïndexeerd met de cao verhogingen. De toeslag wordt naar evenredigheid aangepast aan wijzigingen in arbeidsduur of rooster vanaf 1 maart ten opzichte van 2022.

Voor industriële en ambachtelijke bakkers zijn deze algemene afspraken gemaakt

Per juli ontvangen werknemers op basis van een fulltime contract een éénmalige uitkering van €300,00. Parttimers ontvangen die naar rato. Ben je per 1 juli 2022 korter dan een jaar in dienst dan ontvang je die €300,00 naar rato van het aantal maanden wat je in dienst bent tot juli 2022.

Pensioenpremie

De pensioenpremie zal op grond van eerdere afspraken met 3,3% van de pensioengrondslag stijgen. Tijdens de looptijd van deze cao zal de premie met 2x 1,1% stijgen. Voor beide verhogingen geldt dat deze gedurende de looptijd van deze cao voor rekening van de werknemers komen. Zij worden daarvoor gecompenseerd met een verhoging van 0,45% in de eerste salarisstijging en 0,45% in de tweede salarisstijging. De eerste verhoging van de pensioenpremie gaat in per 1 januari 2023.

Tijd voor tijdregeling

Per 1 juni wordt een nieuwe tijd voor tijdregeling ingevoerd. Deze kan per bakkersbedrijf worden afgesproken, maar dat moet in overleg met PvT of OR of wanneer die er niet is, in overleg met een vakbond. Uiteraard met inachtneming van wet - en regelgeving. De afspraak moet op papier vastgelegd zijn.
Als er geen instemming is van OR, PvT of een afspraak met de vakbonden, dan is dat geen geldige tijd voor tijdregeling en moet gewoon de cao toegepast worden. Zonder een regeling kan de werkgever geen tijd voor tijd afspreken.

Vervroegd uittreden (RVU) bij industriële bakkers

Alleen voor medewerkers werkzaam bij industriele bakkerijen is het mogelijk om eerder te stoppen gebruik makend van de RVU regeling. Dat kan echter alleen wanneer je een zwaar beroep hebt, je meer dan 20 werkzaam bent in de bakkerijsector en daarnaast moet je baas het ook nog goedvinden. Het is dan mogelijk maximaal 3 jaar voor je AOW gerechtigde leeftijd te stoppen. Je krijgt dan een bijdrage van rond de €22.000,00 per jaar. Dat is ongeveer ter hoogte van de AOW uitkering.
De werkgevers werkzaam in de Ambachtelijke sector wilden helaas geen RVU afspreken.

De definitieve tekst van het eindbod kun je downloaden.

Meepraten en meedenken op de cao-pagina

Juni 2023 lijkt nog ver weg, maar heel lang gaat het niet duren voordat wij beginnen met de voorbereidingen van de onderhandelingen voor de volgende cao. Het is echt heel belangrijk dat alle werknemers in de sector actief mee gaan praten en mee gaan doen. Bij CNV Vakmensen kan dat. Gewoon vanuit je stoel op de cao-pagina. Voor leden en voor je collega's die geen lid zijn.  Belangrijk om je collega's hier op te wijzen zodat we straks echt samen kunnen gaan werken aan een betere cao!

Reageer op deze Poll op de cao-pagina: Vind jij deze Bakkers cao een goede cao? 

Evert Jan van de Mheen
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Downloads