Bakkerij Van der Bijl wil niet praten

De vakbonden hebben een ultimatum gesteld omdat de bakkerijen niet met onze looneis wilden instemmen. Inmiddels is er in de industrie een goede loonafspraak gemaakt maar de ambachtelijke bakkers bewegen nauwelijks

Actiebereidheid bij Van der Bijl
De leden werkzaam bij Bakkerij van der Bijl hebben duidelijk aangegeven dat zij het loonbod totaal onvoldoende vinden en dat zij bereid zijn daar actie voor te voeren. Dat is een goede zaak. Niet de vakbond, maar de vakbondsleden moeten het verschil maken. Die bereidheid was er bij jullie. Betere arbeidsvoorwaarden zijn nodig, want mensen lopen weg omdat in andere sectoren, ook bij de industriële bakkers, de arbeidsvoorwaarden beter zijn.

Aparte loonafspraak
Ik heb contact opgenomen met Van der Bijl om te vragen of zij bereid zijn om afspraken met ons te maken over een aanzienlijk betere loonsverhoging teneinde acties te voorkomen. Helaas was jullie werkgever bijzonder duidelijk. Hij wil dat niet. Kennelijk vindt hij een betere waardering niet nodig. 

In actie
Dat betekent dat het woord nu is aan jullie. Met praten alleen is er geen beweging te krijgen. Wat mij betreft gaan we acties voorbereiden. Het liefst willen we dat niet, want we doen veel liever ons werk, maar daar moet wel een eerlijk loon tegenover staan en daar is op dit moment geen sprake van. Jullie hebben aangegeven in actie te willen komen, dan zullen we dat ook moeten laten zien. De contactpersoon voor mogelijke acties is Theo Lei.

Voorkomen 
Als de werkgever acties wil voorkomen en bereid is een aanzienlijk betere afspraak te maken, dan kan hij altijd contact met mij opnemen. Wie weet.

Ik houd jullie op de hoogte

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Heb jij vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error