Al het nieuws

Reparatie WW en WGA in de zoetwaren

In jouw cao is ongeveer vier jaar geleden afgesproken dat de WW en de loongerelateerde WGA verlengd wordt. WW krijg je als je werkloos bent, WGA als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Binnenkort moet CNV Vakmensen samen met de werkgevers besluiten of we hier mee door gaan. Deze afspraak moeten we elke vijf jaar bevestigen. Daarom vragen we je om je stem uit te brengen, zie onderaan deze nieuwsbrief.

Waar gaat het om?

Ongeveer vijf jaar geleden besloot het kabinet om de WW en de WIA te verslechteren. Voortaan kon je maximaal nog maar 24 maanden WW krijgen in plaats van 38 maanden. Voor de loongerelateerde WGA geldt hetzelfde. Maar ook mensen die korter recht op WW of loongerelateerde WGA hebben, krijgen een minder lang recht dan vroeger. Als je meer dan 10 jaar hebt gewerkt, heb je er al mee te maken.

CNV Vakmensen wilde dit repareren. Vakbonden en werkgevers hebben een constructie gevonden om dat te doen: de PAWW (private aanvulling WW en WGA). De Stichting PAWW voert de regeling uit. Het werkt zo:

  • jij betaalt via je loonstrook premie. Die premie was in 2021 0,4 %, en wordt in 2022 0,2 % van je bruto loon
  • als je WW-uitkering afloopt, en je hebt nog geen werk gevonden, dan kan jij bij SPAWW een uitkering aanvragen. Die repareert je uitkering tot waar je voor 2016 recht op zou hebben (voor de loongerelateerde WGA geldt hetzelfde)
  • elke vijf jaar moeten we beslissen of we doorgaan.
  • we moeten nu besluiten over de periode herfst 2022-herfst 2027
  • de meerderheid van de CNV-leden besluit voor het hele bedrijf.

CNV Vakmensen raadt je aan om hiermee door te gaan. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Hoe meer bedrijven mee doen, hoe lager de premie. Zo helpen we elkaar.
Zie voor meer informatie https://spaww.nl/werknemers/wat-is-de-spaww/ 

Stem

Stemmen doe je via deze link. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je stemmen door naar www.jeachterban.nl/zoetwaren te gaan. Je kunt stemmen tot en met 29 november 2021.

PS het nieuwe cao boekje staat op de website: https://www.cnvvakmensen.nl/voeding/brood-en-zoetwaren/cao-zoetwaren/ 

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E:  r.vanriezen@cnvvakmensen.nl