Uitslag stemming onderhandelingsresultaat DHL Logistics

Na 7 onderhandelingsronden hebben we het resultaat neutraal voorgelegd aan onze leden en hen gevraagd hierover te stemmen.

Ik kan u mededelen dat leden van CNV Vakmensen met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Ook FNV-leden hebben ingestemd. Dit hebben wij per brief ook laten weten aan de onderhandelingsdelegatie DHL Logistics, zie bijgaande brief.

Dat betekent dat de meerderheid voor gestemd heeft en daarmee zal DHL Logistics, alles in werking gaan stellen om de gemaakte afspraken uit te gaan voeren.

De onderhandelingsdelegatie gaat met de werkgever de teksten controleren en aanpassen. Het onderhandelingsresultaat voeg ik als bijlage bij.

Heeft u nog vragen of opmerkingen hoor ik deze graag van u.

Mede namens Agostino di Giacomo Russo (met verlof)
Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 202 957
w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads