Stem over het cao-resultaat DHL Express 2023

Op dinsdag 13 december 2022 heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over de DHL Express cao. Als lid van CNV Vakmensen verzoek ik je om te stemmen over dit resultaat. Het onderhandelingsresultaat is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Na drie onderhandelingsronden (en meerdere keren tussenoverleg met onze kaderleden) is er een resultaat voor de nieuwe cao DHL Express 2023.

De belangrijkste onderwerpen zijn de structurele loonverhoging met ingang van 1 april 2023. En verder:
  • de eenmalige uitkering (bruto en naar rato) van € 750,00 uitbetaling in januari 2023
  • de eenmalige uitkering (bruto en naar rato) van € 250,00 uitbetaling in april 2023

Verder is belangrijk de doorbetaling van 100% loon in het tweede ziektejaar, mits je een (aanvullende) zorgverzekering hebt afgesloten OF als je zelf de kosten draagt voor benodigde fysiotherapie, psychologische hulp of diëtist. Dat je in het tweede ziektewet jaar mee moet werken aan de geldende rëintgratieverplichtingen is een standaardbepaling die in vrijwel alle cao's staat om 100% loon doorbetaling in het tweede ziektejaar te krijgen. Mocht jij als lid van CNV Vakmensen de pech hebben om in een tweede ziektewet jaar terecht te komen, neem dan gerust contact op met CNV Vakmensen. Daar ben je lid voor van CNV Vakmensen, om adviezen en steun te krijgen als je bijvoorbeeld langdurig ziek bent.

Stemmen

Uiteindelijk beslis jij als lid van CNV Vakmensen of het onderhandelingsresultaat wordt aangenomen of niet. Geef daarom je stem.

Klik hier om digitaal jouw stem uit te brengen.

Stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 23 december 12:00 uur.

Samen sterk

De onderhandelingen met jullie werkgever DHL Express tonen opnieuw aan hoe belangrijk het is om een sterke vakbond te hebben. Zonder leden, geen cao!

Daarom: Bedankt, dat jij lid bent van CNV Vakmensen.
Langs deze weg doe ik een oproep op je om collega's die nog niet georganiseerd zijn te vragen om lid te worden van CNV Vakmensen. Ga hiervoor naar www.cnv-ledenwerven.nl. Want samen staan we sterk.
Mocht er een potentieel lid vragen hebben of met mij willen spreken, dan ben ik daar graag toe bereid. Of kom ik - na afspraak - op bezoek op jullie werkplek, bijvoorbeeld tijdens jullie pauze om uit te leggen hoe belangrijk CNV Vakmensen voor jullie bedrijf is EN de individuele ondersteuning die jij als lid van CNV krijgt.
Zorg jij ervoor dat we straks samen sterk staan?

Heb je nog vragen?

Laat het dan horen. Dat kan via de mail of via de cao-pagina.
Voor degene die deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga naar onze website www.cnvvakmensen.nl/caos/ en vul DHL Express in het zoekvak. Hier vind je een tijdsbalk en kan je via "stemmen" je stem digitaal uitbrengen.


Mede namens kaderlid Arjan Hanegraaf,
René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 961

Downloads