Onderhandelingsresultaat DHL Logistics

Na zeven onderhandelingsronden hebben we afgelopen maandag 27 juni een onderhandelingsresultaat met DHL Logistics bereikt. Wij brengen het resultaat nu in stemming.

Het onderhandelingsproces
Het was een lange trage periode waarin we op veel momenten recht tegenover elkaar gestaan hebben en op andere momenten elkaar genaderd hebben. Op een gegeven moment werden zelfs de onderhandelingen gevoerd door de CEO’s.

Onze hoop was toen dat we er uit zouden komen. Het bleek echter verre van dat. Een mager loonbod en veel verslechteringen alles enkel ten gunste van DHL. Vervolgens leek het erop dat de werkgever het als eindbod zou gaan neerleggen, maar dat bleek miscommunicatie vanuit DHL. Hierop zijn we weer in gesprek gegaan en kwamen we op 17 mei jl. tot de eindconclusie dat de voorstellen zoals die er lagen het maximaal haalbare zouden zijn. In dat document stond echter nog een heel grote verslechtering voor de mensen die nog stapjes kunnen maken in de beoordelingsmatrix. We hebben toen aangegeven dat die matrix-verslechtering er écht uit moest. De werkgever gaf toen aan dat het een harde “eis” was voor een van de business units.

Naar aanleiding van dat resultaat hebben we met de werknemers via een teams meeting én op de werkvloer met de collega’s gesproken over de door de werkgever gewenste aanpassing in de beoordelingsmatrix. Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat die verslechtering van tafel moest.

Deze verslechtering (aanpassing van de Matrix) is van tafel. Net zoals het voorstel om 50% van jullie tijd-voor-tijd uren door de werkgever in te laten zetten. Ook het alleen vergoeden van een dag vanuit de DIV-regeling bij duurzame inzetbaarheid en niet bij vitaliteit is van tafel en het na je 58e geen overwerk en onregelmatige diensten meer te hoeven verrichten te veranderen naar 30 maanden voor AOW hebben we ook van tafel gekregen.

 

Wat hebben we wel afgesproken?
Hieronder staat een samenvatting van de gemaakte afspraken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief tref je het volledig onderhandelingsresultaat.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2024.

Loon
De lonen worden structureel verhoogd:

3% per september 2022

3% per april 2023

Winstdelingsregeling
Winstuitkering wordt toegekend afhankelijk van de winstgevendheid van de Business unit. Hierbij worden de targets gebruikt welke ook voor het managementteam benoemd is voor EBIT per BU per land. Bij max ontvangt de werknemer een eenmalige uitkering van 500 euro (bruto) per voltijdse medewerker. Enkele voorwaarden staan benoemd in het onderhandelingsresultaat.

Reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding op zaterdag, zondag en buiten het dienstrooster, alsmede extra woon-werkverkeer op verzoek van de werkgever binnen 24 uur, zal aan werknemers in individuele gevallen een extra tegemoetkoming worden verstrekt van 19 cent netto per kilometer met in achtneming van de fiscale regels.

Woonwerk verkeer
Aan de werknemers zal per 1 september 2022, met inachtneming van de fiscale regels, en volgend op de maand waarin gereisd is, een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer per op locatie gewerkte dag worden verstrekt op basis van onderstaande tabel enkele reis afstand.

Meer dan 0 km t/m 10 km          € 2,40

Meer dan 10 km t/m 15 km        € 4.50

Meer dan 15 km t/m 20 km        € 6.66

Meer dan 20 km                         € 9.30

Voorwaarden m.b.t. ingang van maand naar dagvergoeding staan beschreven in het onderhandelingsresultaat.

Aanpassing definitie overuren
Onder overwerk voor werknemers (zowel fulltime als parttime) wordt verstaan een werktijd van :

Meer dan 42 uur per week, of

Meer dan 9 uur per dag.

Ontwikkeling en persoonlijke groei
Voor persoonlijke groei, aanpassingen in je loopbaan, privé ontwikkeling en de 80-90-100 regeling verwijzen we naar de huidige cao afspraken die ongewijzigd gebleven zijn. Neem bij vragen hierover contact op met je HR-adviseur.
Op dit moment is DHL achter de schermen bezig te kijken naar enkele verruimingen. Hierover zal DHL jullie informeren.

STEMMEN
Je kunt je stem uitbrengen via de stemknop onder aan deze nieuwsbrief.

Stemmen kan tot en met vrijdag 15 juli a.s.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben dan is er een mogelijkheid om deze te stellen tijdens een online bijeenkomst via Teams aankomende woensdagavond 6 juli van 19.30 tot 21.00 uur. Inloggen kan via onderstaande link.

 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Uiteraard kun je mij ook altijd rechtstreeks benaderen met vragen

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Downloads