Onderhandelingsresultaat DHL eCommerce Netherlands

Tijdens de 4e onderhandelingsronde op donderdag 14 december zijn CNV, FNV en DHL in een constructief overleg tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor jullie cao 2024. In het weekend is er gewerkt aan de definitieve tekst en maandagavond is het resultaat met de kaderleden besproken. Het laatste woord is nu aan jou als vakbondslid, jij mag nu laten weten of je ook tevreden bent over het resultaat.

Het resultaat

Tijdens de onderhandelingen zijn diverse onderwerpen besproken, er is veel aandacht gegaan naar de loonparagraaf. CNV Vakmensen heeft ingezet op koopkrachtbehoud en koopkrachtreparatie. De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen is er van overtuigd dat jullie werkgever met dit resultaat gegeven de argumenten maximaal tegemoet is gekomen aan de verzoeken van CNV Vakmensen.

Het resultaat vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het belangrijkste resultaat bestaat eruit dat er een cao voor de looptijd van 2 jaar is afgesproken met een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers van 5% per 1 januari 2024, gevolgd door een verhoging van 2% per 1 juli 2024 en 4% per 1 januari 2025.

Ook is afgesproken dat de Ondernemingsraad de bevoegdheid krijgt om het mogelijk te maken om op meer dan 39 zondagen te werken. Belangrijk om te benadrukken is dat het werken op zondag uitsluitend op vrijwillige basis mogelijk is, de afspraak betekent dus niet dat je verplicht kunt worden om op zondag te werken.

Tot slot is in de onderhandelingen gesproken over de toeslag voor het weken op feestdagen. In artikel 37 staat dat er voor het werken op een feestdag een toeslag van 150% geldt, in 2022 hebben de vakbonden en DHL afgesproken dat dit 100% moet zijn. Dit is echter niet aangepast in de cao, per 1 januari 2024 wordt dit alsnog aangepast. Afspraak is afspraak.

Stemmen

Lees het volledige resultaat goed door en breng je stem uit. Klik hier om te stemmen Stemmen kan tot en met 27 december 2023.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga hier naar jouw cao-pagina

Als bestuurder maak ik gebruik van de gelegenheid om de cao onderhandelingsdelegatie bestaande uit Carlo van der Werff, René Markus en Matthias Voerman te bedanken voor hun inzet tijdens deze onderhandelingen. Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief of het resultaat vragen hebben,dan kun je natuurlijk altijd even contact met mij opnemen.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,

Edwin Meijer
Bestuurder CNV Vakmensen
T. 06-23065395 (ook Whatsapp)
E. e.meijer@cnvvakmensen.nl

Downloads