Onderhandelingsresultaat cao DHL Express bereikt

Na twee onderhandelingsronden en meerdere keren vooroverleg en tussenoverleg, zijn vakbonden FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen tot een cao-onderhandelingsresultaat gekomen met jullie werkgever DHL Express voor een nieuwe cao.

Looptijd

Het resultaat is een cao voor de duur van 2 jaar (1 januari 2024 tot en met 31 december 2025).

Loon

De belangrijke ontwikkeling op het gebied van jullie loon is:
een loonsverhoging van 10% in 2 jaar, als volgt:

  1. per 1 april 2024: + 3 procent,
  2. per 1 oktober 2024: + 2 procent,
  3. per 1 april 2025: + 3 procent en
  4. per 1 oktober 2025: + 2 procent.

Eenmalige uitkering

De werknemers die zich met hun loon in het maximum van hun loonschaal bevinden krijgen in april een verhoogde eenmalige uitkering van 1,5% van het jaarsalaris bij in plaats van 0,5%.

Kilometervergoeding

Met ingang van 1 januari 2024 een verbeterde kilometervergoeding van € 0,21 naar € 0,23 (fiscaal maximale bedrag). En gaat de straal voor woonwerk verkeer van 30 km per dag enkele reis naar 40 km.

Andere afspraken

Naast de diverse andere afspraken - die je kunt lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief - is het rouwverlof verhoogd naar 10 werkdagen. We hebben diverse wijzigen die de werkgever in eerste instantie voorstelde afgewezen. Tevens realiseren wij ons dat omzetcijfers onder druk staan, zoals eerder door ons kenbaar gemaakt in de vorige nieuwsbrief. Dit is onder andere de reden van de werkgever om de loonsverhogingen niet eerder in te laten gaan. Het volledige onderhandelingsresultaat tref je aan in de bijlage, je kunt deze downloaden. De afspraak is pas definitief nadat jullie als lid van de vakbond in meerderheid vóór het akkoord hebben gestemd.

Stemmen

In verband het bereikte resultaat kun jij als lid van CNV Vakmensen stemmen. Mocht je opmerkingen hebben over de cao-afspraak, vermeld deze dan erbij. De leden van CNV Vakmensen krijgen separaat een stemmogelijkheid toegestuurd. Stem uiterlijk dinsdag 6 februari 2024.

Dank aan de kaderleden

De cao-kaderleden wil ik hartelijk danken voor jullie inzet tijdens de onderhandelingen.

Heb je nog vragen

Laat me dit dan weten. Je kan ook terecht op de cao-pagina voor vragen en opmerkingen. Ga naar de cao-pagina Cao DHL Express | CNV Vakmensen

René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
M +31 6 5120 2961 / r.jongen@cnvvakmensen.nl

Downloads