Onderhandelingen cao DHL Express 2024 van start

Op 10 januari was het eerste overleg met jullie werkgever en vakbonden CNV Vakmensen en FNV om te komen tot een nieuwe cao DHL Express voor het jaar 2024. Na het onderling uitwisselen van elkaars voorstellenbrieven kregen wij als vakbonden een mager loonaanbod van werkgever.

Jullie hebben een enquête ingevuld en aangegeven wat besproken moest worden met de werkgever. Ook zijn de CNV Vakmensen voorstellen overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden nota CNV. Wij, CNV Vakmensen, stellen een structurele loonsverhoging voor van 10%. De koopkracht staat onder druk en het leven is in 2024 en de jaren ervoor blijvend duurder geworden. Tijdens het eerste cao-overleg hebben de vakbonden laten weten dat de werknemers van DHL een koopkrachtverbetering wensen. Daarnaast is het met de huidige krapte op de arbeidsmarkt van groot belang dat DHL een aantrekkelijke werkgever blijft. Een goed basisloon en arbeidsvoorwaardenpakket zorgt daarvoor.

Tegenvallende omzet

DHL Express geeft aan dat 2023 een moeilijk jaar was. Er is sprake van een afname van het aantal zendingen. De prijsverhogingen kunnen volgens DHL slechts voor een deel doorberekend worden aan de klanten. De winst staat onder druk, maar exacte financiële cijfers hebben wij niet gekregen. Bijvoorbeeld: de aanschaf van elektrische voertuigen is een flinke investering, waardoor de winst natuurlijk daalt. De waarde van het bedrijf gaat omhoog waardoor aandeelhouders er beter van worden, maar dit mag niet ten koste gaan van een fatsoenlijke loonsverhoging voor de werknemers.

Loon

DHL wenst een cao af te spreken voor de duur van 24 maanden met ingang van 1 januari 2024 en doet het volgende loonbod:

  • een loonsverhoging van 3,5% vanaf 1 juli 2024 en een loonsverhoging van 3,5% vanaf 1 juli 2025.
  • Daarnaast biedt DHL een verbetering van de reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer volgens de huidige regeling (kilometervergoeding is nu € 0,21).

Vakbonden FNV en CNV hebben de werkgever medegedeeld dat het bod te mager is en niet aansluit bij de verwachtingen van de leden. DHL heeft de afgelopen tijd gewacht op het resultaat van de cao-onderhandelingen bij het Beroepsgoederenvervoer. Het huidige bod van DHL wijkt sterk af van het cao-akkoord sector Beroepsgoederenvervoer. Overigens hebben de vakbonden bij de onderhandelingen vorig jaar aangegeven om eerder met de onderhandelingen te beginnen, zodat er op 1 januari 2024 een akkoord zou zijn. 

De onderhandelingen met jullie werkgever verlopen constructief, maar dit loonbod is te mager. Na de tweede onderhandelingsronde ontvangen jullie als lid van CNV Vakmensen weer een nieuwsbrief. In bijlage bij deze nieuwsbrief tref je de voorstellenbrief van werkgever aan. We houden je op de hoogte.

Meepraten over jouw cao

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina van DHL Express kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Ga naar de cao-pagina: www.cnvvakmensen.nl/vervoer/vervoer-en-logistiek/cao-dhl-express/
 
René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2961 / r.jongen@cnvvakmensen.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error