Nieuwe CAO 2024 DHL eCommerce Netherlands

Van 19 december tot en met 27 december is er gestemd over het onderhandelingsresultaat voor de CAO 2024. Een grote meerderheid heeft voor het resultaat gestemd. Omdat ook de leden van de FNV voor het resultaat hebben gestemd, is de nieuwe CAO per 1 januari 2024 een feit!

Het resultaat vind je nogmaals als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het belangrijkste resultaat bestaat eruit dat er een cao voor de looptijd van 2 jaar is afgesproken met een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers van 5% per 1 januari 2024, gevolgd door een verhoging van 2% per 1 juli 2024 en 4% per 1 januari 2025.

Ook is afgesproken dat de Ondernemingsraad de bevoegdheid krijgt om het mogelijk te maken om op meer dan 39 zondagen te werken. Belangrijk om te benadrukken is dat het werken op zondag uitsluitend op vrijwillige basis mogelijk is, de afspraak betekent dus niet dat je verplicht kunt worden om op zondag te werken.

Tot slot is in de onderhandelingen gesproken over de toeslag voor het weken op feestdagen. In artikel 37 staat dat er voor het werken op een feestdag een toeslag van 150% geldt, in 2022 hebben de vakbonden en DHL afgesproken dat dit 100% moet zijn. Dit is echter niet aangepast in de cao, per 1 januari 2024 wordt dit alsnog aangepast. Afspraak is afspraak.

Nu er een definitief akkoord ligt, zullen de CAO teksten worden aangepast. Zodra deze aanpassingen zijn goedgekeurd door alle CAO-partijen, zal de nieuwe CAO beschikbaar komen en geplaats worden op de website van CNV Vakmensen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je uiteraard contact met mij opnemen.

Edwin Meijer
Bestuurder CNV Vakmensen
T. 06-23065395 (ook Whatsapp)
E. e.meijer@cnvvakmensen.nl

Downloads