Ledenraadpleging dispensatie-regelingen AB Texel

leeg

Stem mee over de arbeidssystemen en een nieuwe dispensatie voor de systeemchauffeurs van AB Zuivel binnen jouw bedrijf AB Texel Group. Je kan stemmen tot 21 januari 2022.

Aanvraag dispensatie arbeidssystemen

Op maandag 13 december 2021 hebben vakbonden CNV Vakmensen en FNV een formeel verzoek ontvangen van AB Texel Group voor het opnieuw invoeren van drie arbeidssystemen en een nieuwe dispensatie  voor de systeemchauffeurs AB Zuivel. Op basis van de Cao Beroepsgoedervervoer kan een werkgever nieuwe arbeidssystemen en dispensaties overeenkomen met de vakbonden, waarna deze dienen te worden aangemeld en te worden geregistreerd door het cao-secretariaat. De huidige Cao Beroepsgoederenvervoer heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Eerdere dispensatieregelingen met betrekking tot alternatieve arbeidssystemen binnen AB Texel Group waren geldig gedurende de vorige cao Beroepsgoederenvervoer. Met het verlopen van deze cao, wil AB Texel Group verschillende dispensaties opnieuw registreren onder de huidige cao. De dispensaties zijn voor alle betrokkenen op vrijwillige basis!  

Op welke arbeidssystemen en dispensaties heeft dit betrekking?

  • Aanmelding van het arbeidssysteem van AB Texel BV voor systeemchauffeurs 5-5-4 / 5-5. Deze is reeds bekend en was geregistreerd onder de vorige cao.
  • Aanmelding van het arbeidssysteem van AB Texel Zuiveltransport BV. Deze is reeds bekend en was geregistreerd onder de vorige cao.
  • Aanmelding van het arbeidssysteem van AB Texel Zuiveltransport BV voor systeemchauffeurs. Dit is een nieuw arbeidssysteem binnen AB Zuivel en kent exact dezelfde voorwaarden als het arbeidssysteem bij AB Texel BV, namelijk 5-5-4/ 5-5.
  • Dispensatie voor de vrijwillige TVT regeling van de Poolse chauffeurs die rijden voor AB Texel BV. Deze dispensatie is reeds bekend en was geregistreerd onder de vorige cao. Op basis van de cao is deze regeling ook neergelegd bij de Ondernemingsraad van de AB Texel Group.

Wat is de definitie van een systeemcauffeur binnen de AB Texel Group?

Dit is een chauffeur die in één van de volgende roosters werkzaam is:

  • 5-5-4-5-5-4 rooster: dit houdt in 5 dagen werken, 5 dagen vrij, 4 dagen werken, 5 dagen vrij, 5 dagen werken, 4 dagen vrij etc.
  • 5-5 rooster: dit houdt in 5 dagen werken en 5 dagen vrij.

Ledenraadpleging: breng je stem uit

Vakbonden CNV en FNV hebben één en ander gecheckt en we zijn geen onvolkomenheden tegen gekomen ten opzichte van de eerder verleende arbeidssystemen en dispensaties. Wij kunnen akkoord gaan met het verzoek van AB Texel, als jullie als leden ook akkoord gaan. We roepen jullie hierbij dan ook op om te stemmen.

Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen.

Je kan uiterlijk 20 januari stemmen. Ook na instemming is werken in een arbeidssysteem op basis van vrijwilligheid! Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je per e-mail aan mij je stem laten weten: s.spaargaren@cnvvakmensen.nl 

Reageren

Heb je vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag!

Saskia Spaargaren, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5144 3597 / s.spaargaren@cnvvakmensen.nl