Al het nieuws

principeakkoord bij VCK Logistics Airfreight

Op 18 december is een principeakkoord bereikt bij VCK Logistics Airfreight voor het jaar 2020. Er komt een nieuw loongebouw en een gesprekscyclus waarop vervolgens de beoordeling plaatsvind. De leden hebben het laatste woord, dus laat vóór 6 januari 2020 weten wat jij van het resultaat vind.

Helaas waren er, vanwege ziekte en drukke werkzaamheden, geen kaderleden bij het gesprek aanwezig. In de 3e ronde is het volgende resultaat bereikt.

Toeslag voor avonddiensten.
Zowel VCK als het CNV willen een andere regeling voor de avonddiensten. De vaste toeslag voor de diensten voldoet niet meer. In de vorige nieuwsbrief stond nog een bedrag van € 20 dat nog verhoogd moest worden met de af te spreken loonsverhoging. Afgesproken is dat per 1 januari 2020 de toeslag wordt verhoogd naar € 25 per avonddienst.

Nieuw loongebouw.
Per 1 januari 2020 wordt het nieuwe loongebouw ingevoerd. Daar hoort ook een gesprekscyclus bij over de benodigde competenties, je ontwikkeling in de functie en een beoordeling. De jeugdlonen gelden alleen voor 18, 19 en 20 jarigen. Vanaf 21 jaar zijn de "gewone" salarisschalen van toepassing. Bij de cao besprekingen eind 2020 evalueren we het nieuwe loongebouw en de gesprekscyclus.

Pensioen.
Het in de zomer van 2019 bereikte pensioenakkoord voorziet in mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. In de nieuwsbrief van 13 december zijn de 3 mogelijkheden genoemd.
Met VCK hebben we deze mogelijkheden besproken. Veel van de mogelijkheden vanuit het pensioenakkoord moeten nog omgezet worden in wetgeving. Daardoor is nog niet helemaal helder wat er precies mogelijk is. Met VCK is afgesproken dat we eind 2020 dit onderwerp opnieuw aan de orde stellen. In de gesprekken met je leidinggevende kun je zelf aangeven of je van die mogelijkheden uit het pensioenakkoord gebruik wil maken. Op individuele basis kan gekeken worden of er maatwerkoplossingen mogelijk zijn.

Verlofsparen.
Het sparen van verlof is in de cao van VCK beperkt mogelijk. Gelet op de hoge werkdruk heeft het CNV voorgesteld om de mogelijkheden verlof te sparen te verruimen. Op dit moment wil VCK dit niet in de cao opnemen. Eind 2020 bekijken we dit opnieuw.

Extra vakantiedagen.
Wij hebben voorgesteld om een andere staffel te maken voor de extra vakantiedagen op grond van het dienstverband. Bij 15 jaar 1 dage, 20 jaar 2 dagen, 25 jaar 3 dagen, 30 jaar 4 dagen, 35 jaar 5 dagen, 40 jaar 6 dagen, 45 jaar 7 dagen. Ook deze dagen kunnen gebruikt worden om te sparen voor een later moment. VCK heeft hierover nagedacht en wil dit niet, omdat dit zou afwijken van wat er in de VCK groep gebruikelijk is.

Jubileumgratificatie.
Voorgesteld is om bij 25, 35 en 45 jaar een jubileumgratificatie toe te kennen. VCK heeft hierover nagedacht en wil dit niet, omdat dit zou afwijken van wat er in de VCK groep gebruikelijk is.

Loon.
De lonen uit het loongebouw worden per 1 januari 2020 verhoogd met de prijscompensatie van 2,7%, maar de werkelijke lonen stijgen met 3%. Hierdoor blijft het loongebouw in de pas lopen met het ook bij de buren (VCK Logistics) ingevoerde loongebouw.

in januari 2020 wordt een eenmalige uitkering van € 150 betaald. Dit als blijk van waardering voor je inzet in het laatste kwartaal van 2020 waarin keihard gewerkt is om de klanten tevreden te houden en er heel veel werk verzet is.

Hoe nu verder?
Tot 6 januari 2020 kun je reageren op dit principeakkoord, liefst per mail. Als je vragen hebt zal ik proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. Graag ook aangeven of je akkoord bent met deze afspraken. In de week van 6 januari laat ik VCK weten wat de uitkomst is van deze schriftelijke ledenraadpleging. Als jij en je collega's akkoord zijn maken we de cao definitief.

Tot slot wens ik je goede en fijne feestdagen!

Tjitze van Rijssel, onderhandelaar CNV Vakmensen.