Al het nieuws

Nieuwe cao voor 2021 bij VCK Logistics Airfreight

Op 4 december is een nieuwe cao voor 2021 afgesproken bij VCK Logistics Airfreight. De lonen gaan iets omhoog en er komt een vergoeding voor thuis werken.


Met VCK Logistics Airfreight hebben we de volgende afspraken kunnen maken:

Lonen
Per 1 januari 2021 gaan de lonen met 1,2% omhoog. Dit percentage is gelijk aan de prijsstijgingen. Hiermee wordt je koopkracht in 2021 behouden. Na de verhoging van de salarissen worden deze zoals gebruikelijk weer afgerond op hele euro's.

Vergoeding voor thuis werken
Vanaf 1 januari 2021 wordt er een vergoeding voor thuis werken betaald van € 2 netto per dag. Dit geldt zolang de overheid het dringende advies geeft vanwege COVID-19 om thuis te werken. Het uitgangspunt bij VCK is dat er vanuit de werkplaats gewerkt wordt. Door de verplaatsing van het bedrijf is het mogelijk om voor een schappelijk bedrag een bureau en/of bureaustoel over te nemen om thuis zelf een redelijke werkplek in te kunnen richten. Ook mag er een beeldscherm tijdelijk mee naar huis worden genomen.
Over de dagen dat je thuis werkt worden geen reiskosten betaald.

Einde dienstverband na 2 jaar arbeidsongeschiktheid
Als er na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een einde komt aan de arbeidsovereenkomst moet VCK een eenmalige uitkering van 15% van het bruto salaris dat je in het eerste ziektejaar hebt ontvangen betalen. Bij de beëindiging van het dienstverband door de werkgever moet een transitievergoeding betaald worden. Als je wat langer in dienst bent is deze transitievergoeding hoger dan de 15% die nu in de cao staat. Deze regeling wordt aangepast, waarbij de transitievergoeding altijd betaald wordt maar met een minimum van 15%, berekent over het bruto salaris in het eerste ziektejaar.

Indexatie pensioenrechten tot 1 januari 2014
Voor werknemer die:
  1. Vóór 1 januari 2014 in dienst was bij VCK, en
  2. Pensioenrechten heeft opgebouwd bij Delta Loyd, en
  3. Waarvan de polissen met de pensioenopbouw tot 1-1-2014 zijn ondergebracht bij Nationale Nederlanden (de rechtsopvolger van Delta Loyd)

wordt vanaf 1 januari 2020 de indexatie niet meer via een koopsom bij Nationale Nederlanden ingekocht. Het bedrag van de koopsom wordt in het beleggingsdepot bij Be Frank gestort.

Deze verandering van de indexatie wordt vastgelegd in een reglement.

Graag horen we of je akkoord bent met de gemaakte afspraken. Dat kan door te reageren op deze mail, bij voorkeur vóór 14 december.

Veel succes met de verhuizing, de inrichting van je nieuwe werkplek en veel werkplezier!

De onderhandelingsdelegatie bestond uit:
Bart Pieters, kaderlid
Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV Vakmensen
T o6 - 51 203 083
M t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl