Al het nieuws

cao vck logistics airfreight is er bijna

Na de ledenbijeenkomsten van gisteren hebben we vandaag met de directie gesproken over de cao. Een paar zaken worden door VCK nader bekeken. Volgende week woensdag is een vervolgoverleg afgesproken. Nu even een tussenstand.
Toeslag voor avonddiensten.
Zowel VCK als het CNV willen een andere regeling voor de avonddiensten. De vaste toeslag voor de diensten voldoet niet meer. Afgesproken is dat er een toeslag komt voor elke avonddienst van € 20,-. Dit bedrag wordt nog verhoogd met de af te spreken loonsverhoging per 1 januari 2020 en afgerond op hele euro's.

Nieuw loongebouw.
Per 1 januari 2020 wordt het nieuwe loongebouw ingevoerd. Daar hoort ook een gesprekscyclus bij over de benodigde competenties, je ontwikkeling in de functie en een beoordeling. De jeugdlonen gelden alleen voor 18, 19 en 20 jarigen. Vanaf 21 jaar zijn de "gewone" salarisschalen van toepassing. Bij de cao besprekingen eind 2020 evalueren we het nieuwe loongebouw en de gesprekscyclus.

Pensioen.
Het in de zomer van 2019 bereikte pensioenakkoord voorziet in mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Grofweg zijn er 3 mogelijkheden.
1. Zo kun je vakantiedagen/vrije tijd sparen om een langere periode vrij te nemen of om vlak voor je pensioenering te gaan gebruiken om eerder te stoppen met werken. Je mag tot 100 weken verlof sparen, waardoor je dan 2 jaar eerder kan stoppen met werken.
Wij hebben voorgesteld om dit verlofsparen ook bij VCK mogelijk te maken. Hierbij gaat het om bovenwettelijke verlofdagen, maar bijvoorbeeld ook vrije tijd die je kan krijgen vanwege gemaakte overuren.

2. De mogelijkheid bestaat om 3 jaar eerder te stoppen met werken, zonder dat de werkgever de zogenaamde RVU-heffing hoeft te betalen. Per jaar kan een bedrag van € 19.000 zonder deze heffing betaald worden. Deze regeling geldt voor een periode van 5 jaar van 1-1-2021 t/m 31-12-2025.

3. Tot 10 jaar voor de AOW leeftijd is het mogelijk om minder te werken (tot 50%) terwijl het loon en de pensioenopbouw gewoon doorloopt. In een groot aantal cao's zien we mogelijkheden om 80% te gaan werken, waarbij je 90% salaris ontvangt en 100% pensioen op blijft bouwen.

Combinaties van deze 3 punten zijn ook mogelijk.

Met VCK hebben we deze mogelijkheden besproken. Een regeling zoals genoemd in punt 3 is veel te duur voor VCK en vervanging is moeilijk vanwege het kleine aantal werkenemrs. Een soort VUT-regeling zoals in punt 2 genoemd is veel te duur voor VCK en heeft als nadeel dat jonge werknemers veel premie moeten betalen voor de oudere werknemers waarbij ze zeker weten dat ze er zelf nooit gebruik van kunnen maken. Wel zou op individuele basis hierover een maatwerkafspraak gemaakt kunnen worden.

VCK wil nadenken over de punten 1 en 2 (maatwerk).

Extra vakantiedagen.
Wij hebben voorgesteld om een andere staffel te maken voor de extra vakantiedagen op grond van het dienstverband. Bij 15 jaar 1 dage, 20 jaar 2 dagen, 25 jaar 3 dagen, 30 jaar 4 dagen, 35 jaar 5 dagen, 40 jaar 6 dagen, 45 jaar 7 dagen. Ook deze dagen kunnen gebrukt worden om te sparen voor een later moment. VCK wil hier over nadenken.

Jubileumgratificatie.
Voorgesteld is om bij 25, 35 en 45 jaar een jubileumgratificatie toe te kennen. VCK komt hier de volgende keer op terug.

Loon.
VCK wil de lonen met 2,6% verhogen.

Vakantietoeslag.
Het voorstel om 8% vakantietoeslag over al het verdiende loon te betalen is onbespreekbaar voor VCK.

Tot zover de tussenstand. Reageren op deze nieuwsbrief wordt erg op prijs gesteld.

de onderhandelingsdelegatie bestaat uit:
Pim Vreeman, Bart Pieters (wegens ziekte niet aanwezig) en Tjitze van Rijssel.